Distribuţia angro a medicamentelor


1

Ministerul Sănătății a postat spre dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1963/2008, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 865/2008,  pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor.

Astfel Proiectul de Ordin vizează art. 47, care se referă la informațiile incluse la înregistrarea operaţiilor de distribuţie efectuate, și anume la:
– data expediţiei;
– denumirea completă (fără abrevieri) şi adresa distribuitorului angro persoană juridică, informaţii despre transportator (număr de telefon, persoane de contact);
– denumirea completă (fără abrevieri) şi adresa destinatarului persoană juridică (unitate de distribuţie angro, unitate de distribuţie en detail);
– descrierea produselor, inclusiv: denumirea, forma farmaceutică, codul CIM şi doza (dacă este cazul);
– cantitatea (numărul de unităţi comerciale din fiecare serie de medicament şi cantitatea pe fiecare unitate comercială – dacă este cazul);
– numărul de serie şi data de expirare;
– condiţiile necesare pentru transport şi depozitare (dacă este cazul);
– un număr unic care să permită identificarea fiecărei livrări.