Poșta electronică – protejată de mesaje spam


free-email-address1Pentru că mesajele spam devin tot mai deranjante, trebuie să cunoaștem modalităţile tehnice care oferă posibilitatea evitării acestora. Cele mai simple metode fiind neafişarea adresei personale de e-mail pe site-urile publice, setarea opţiunii din căsuţa de e-mail de a primi în folderul spam toate mesajele de la adrese de e-mail necunoscute, instalarea unui antivirus.

Adresa de e-mail reprezintă o dată cu caracter personal, ceea ce face ca aceasta să  intre sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 21 noiembrie 2001.

În momentul în care o persoană îşi dă acordul cu privire la utilizarea adresei sale de e-mail, aceasta trebuie informată cu privire la identitatea operatorului care utilizează adresa sa de poştă electronică, scopul în care se face prelucrarea datelor, dovada că operatorul este autorizat să prelucreze date cu caracter personal. Chiar dacă a fost dat acordul ca adresa de e-mail să fie folosită în scopul primirii de mesaje informative de la un anumit operator, există oricând posibilitatea de a renunța la folosirea adresei de e-mail în astfel de scopuri de marketing şi solicitarea ştergeriii datelor din sistem.

În cazul încălcării dreptului cu privire la datele personale, utilizatorul poate adresa o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă Autoritatea constată că operatorul respectiv a încălcat legislația, poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să sesiseze organele de urmărire penală sau să intenteze acţiuni în justiţie, precum şi aplicarea unei amenzi contravenţionale operatorului în cauza de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.