Garantarea creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii


1

Ministerul Finanțelor Publice a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 631/2013,  privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
Schimbările au ca scop tragerile din linia de credit care se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului. Prelungirea valabilității liniei de credit acordate în cadrul programului poate fi realizată o singură dată pe o perioadă de maxim 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenței finanțării prevăzută în contractul de credit inițial.

Proiectul include și activităţile desfăşurate de către beneficiari care nu pot fi finanţate din linia de credit.

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A.- IFN (F.N.G.C.I.M.M.), în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit, care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite potrivit Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, eligibile în cadrul Programului.