Schimbarea sediilor birourilor notariale – concurs


descărcare (3)

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, aprobat de Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 95/2013, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 720 din data de 22 noiembrie 2013. 
Astfel, anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Institutul Notarial Român organizează, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 36/1995.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale include:
– Procedura de înscriere;
– Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite pentru concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale;
– stabilirea subiectelor şi desfăşurarea concursului;
– notarea lucrărilor;
– soluţionarea contestaţiilor;
– validarea rezultatelor şi ocuparea posturilor.

Regulamentul mai include şi modelul cererii de înscriere, borderoul de notare, centralizatorul comun, centralizatorul nominal, modelul listei rezultatelor concursului, ş.a.