Înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii unei activităţi finanţate integral din venituri proprii


images

Pe site-ul Ministerul Justiţiei a fost supus dezbaterii publice proiectul  de  Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 229/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

Astfel modificarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, în sensul propus, asigură pe de o parte îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Inspecţia Judiciară cu prilejul organizării concursurilor sau examenelor menţionate anterior, fără afectarea sumelor alocate de la buget, iar în acelaşi timp, constituie temeiul pentru utilizarea integrală şi eficientă a disponibilului financiar rezultat ca urmare a organizării concursurilor sau examenelor de admitere.