Proiect de ordin privind aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie


min sanatatii
Ministerul Sănătăţii a supus dezbaterii publice proiectul de ordin privind aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie.

Potrivit actului normativ, în prezent, ghidurile de practică medicală pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii nr. 1529/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 235 din 4 aprilie 2011, includ ghidul pentru realizarea profilaxiei antibiotice perioperatorie.

În anul 2012 a fost derulat Studiul de evaluare a consumului de antibiotic la nivelul unităţilor sanitare cu paturi. Rezultatele analizei efectuate au indicat faptul că în aproximativ 2/3 din cazuri, utilizarea antibioticelor, pe perioada spitalizării, a avut drept scop asigurarea profilaxiei perioperatorii.

De asemenea, s-a constatat că peste 70% din totalul antibioprofilaxiilor perioperatorii au o durată de cel putin 3 zile deşi durata recomandată este de maxim 24 de ore.

Acest tip de utilizare a antibioticelor, la nivelul unităţilor sanitare cu paturi, determină creşterea nivelului de rezistenţă microbiană, creşterea incidenţei infecţiilor determinate de Clostridium difficile corelată şi cu particularitatea epidemiologică existentă la nivel national, respectiv dominanţa ribotipului hipervirulent 027.

Astfel, îngrijirea efectelor nedorite ale acestui tip de utilizare a antibioticelor determină atât o creştere a costurilor serviciilor de sănătate cât şi o prelungire sau chiar o degradare a stării de sănătate a pacienţilor motiv pentru care se impune reactualizarea Ghidului pentru profilaxia antibiotic perioperatorie.

Practica medicală unitară în ţara noastră, după standardele internaţionale şi adaptată gradului de activitate şi nivelului fiecărui spital, este o linie de conduită care implică elaborarea şi reactualizarea periodică a ghidurilor de practică medicală şi diseminarea acestora la nivelul tuturor unităţilor sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile implicate.

În acest context, având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările, Subcomisia pentru limitarea rezistenţei microbiene a elaborat Ghidul de profilaxie antibiotică în chirurgie.