Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar – proiect


downloadPrin adoptarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se prevede:

– aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiţi indicatori bugetari, ceea ce va permite încurajarea deciziilor de politici sustenabile fiscal prin cunoaşterea principiilor fiscale şi a regulilor privind veniturile, cheltuielile şi soldul bugetar, datoria publică;
–  continuarea unor măsuri adoptate în ultimii ani, adoptarea unor acte normative în anul 2013, precum şi noi măsuri care să conducă la o monitorizare mai riguroasă a cheltuielilor bugetare;
– aprobarea acestei legi permite un management solid şi transparent.

În anul 2013, conform prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 252/2010 Guvernul va elabora Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016, dar şi proiectul Legii privind aprobarea unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar, pe care le va depune la Parlament.

În acest context, plafoanele pentru soldul bugetului general consolidat, exprimat ca pondere în produsul intern brut, precum şi pentru cheltuielile de personal, exprimate ca pondere în produsul intern brut, sunt obligatorii pentru anii 2014 şi 2015. Pentru anul 2014 cei doi indicatori bugetari sunt de  – 2,2% din P.I.B, respectiv 7,3% din P.I.B., în timp ce pentru anul 2015, soldul bugetar va fi de  -1,4% din P.I.B. iar cheltuielile de personal de 7,2% din P.I.B..

Ceilalţi indicatori bugetari, respectiv plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale, plafoanele privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, nivelul nominal al cheltuielilor totale şi al cheltuielilor de personal, soldul nominal al bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi al altor bugete componente ale bugetului general consolidat, precum şi soldul primar al bugetului general consolidat aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru anul 2014.

Proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, a fost elaborat pe baza obiectivelor, măsurilor şi ţintelor prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016.

Plafoanele de cheltuieli prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016, reprezintă limite maxime, sunt indicative şi pot fi revizuite potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010 pe parcursul etapelor de pregătire a proiectului de buget pentru anul 2014.

Proiectul de act normativ va fi depus la Parlament, însoţit de Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016 aprobată de Guvern, ca document de fundamentare.

Prin promovarea proiectului de act normativ mai sus amintit se urmăreşte:

  • stabilirea de ţinte obligatorii pentru o serie de indicatori bugetari prevăzuţi la art.20 din Legea responsabilităţii fiscal- bugetare nr.69/2010 pentru anul 2014 şi 2015;
  •  alocarea, cu eficienţă, a fondurilor publice şi o mai mare responsabilitate a ordonatorilor principali de credite în cheltuirea banilor publici;
  • o mai bună disciplină financiară.