Autorizaţii de înfiinţare pentru proiecte fotovoltaice şi microhidrocentrale acordate de ANRE


energie

 

Autorizaţii de înfiinţare pentru nouă noi proiecte de producere a energiei din surse fotovoltaice şi două microhidrocentrale au fost aprobate în şedinţa din 30 octombrie a Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). La fel două parcuri fotovoltaice şi o microhidrocentrală au primit acreditare pentru a primi certificate verzi.

Un proiect iniţiat de Ministerul Economiei şi lansat în dezbatere publică prevede că producătorii de energie regenerabilă care vor fi acreditaţi după intrarea în vigoare a actului normativ vor primi şi mai puţine certificate verzi, şi anume reducerea cu 0,7 certificate verzi pe MWh pentru microhidrocentrale, care vor primi, în continuare, doar 2,3 certificate pentru centralele noi sau două certificate pentru cele retehnologizate.

În ceea ce priveşte parcurilor eoliene, numărul certificatelor se reduce cu 0,5 certificate până în 2017 şi 0,25 certificate începând cu anul 2018. Prin urmare, noii investitori vor beneficia de doar 1,5 certificate verzi până în 2017 şi de 0,75 certificate, din anul 2018.

Referitor la energia fotovoltaică, numărul certificatelor se reduce cu trei, astfel că producătorii vor primi doar trei certificate verzi.