Bugetul asigurărilor sociale va fi diminuat potrivit celei de-a doua rectificări bugetare pe anul 2013


BugetPotrivit proiectului celei de-a doua rectificări bugetare pe anul 2013, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (M.F.P.), veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii vor fi diminuate cu suma de 158 milioane lei, rezultând din reducerea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma de 129,3 milioane lei, în principal din cauza contribuțiilor de asigurări sociale de stat, și din scăderea subvenției acordată de la bugetul de stat în vederea echilibrării, cu suma de 28,7 milioane lei.

Conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, principalul element care stă la baza celei de-a doua rectificări bugetare pe anul 2013 îl constituie execuția bugetară derulată pe parcursul primelor nouă luni ale anului, care evidențiază o execuție a veniturilor curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat de 74,4% și, respectiv, a cheltuielilor de 74,4% din programul anual. În cazul bugetului asigurărilor pentru șomaj, execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului evidențiază o execuție a veniturilor curente de 74,2% și, respectiv, a cheltuielilor de 70%, din programul anual.

Rectificarea prevede creșterea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale cu suma de 67,7 milioane lei.

La bugetul asigurărilor pentru șomaj, proiectul de act normativ propune diminuarea subvenției acordată de la bugetul de stat cu suma de 35,3 milioane lei.

Nivelul indemnizației medii lunare se păstrează la 487 de lei.