Proiectul de modificare a legii privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi – adoptat


femeia egala cu barbatul1

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 din Monitorul Oficial 301/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi a trecut prin adoptare tacită de Senat.

Legea presupune înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Femeilor şi Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria acestuia şi având sediul în Bucureşti.

Conform proiectului, este interzis să i se solicite unui candidat, în vederea angajării, să prezinte informaţii privind starea civilă sau familială ori planul de viitor personal al acestuia.

Informaţiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi nu vor conţine, promova sau provoca nicio formă de discriminare de gen, prevede proiectul.

Totodată, firmele de publicitate ar avea obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta principiul egalităţii de şanse şi tratament, dar şi de a nu folosi stereotipurile de gen în producţiile de publicitate. Mai mult, este interzisă publicitatea care prejudiciază, în baza apartenenţei de gen, respectul pentru demnitatea umană, aducând atingere imaginii unei persoane sau categorii de persoane în viaţa publică sau particulară.

De asemenea, este interzisă şi folosirea în publicitate a situaţiilor în care persoanele, indiferent de apartenenţa de gen, sunt prezentate în situaţii degradante, umilitoare şi cu caracter sexist sau pornografic.