Opt amendamente adoptate pentru proiectul minier de la Roșia Montană


1Opt amendamente ale Legii privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană au fost adoptate de către comisia specială care se ocupă de analiza proiectului minier de la Roșia Montană.

Astfel unul dintre amendamentele adoptate se referă la faptul că în cazul în care cantitățile de minereu exploatate conțin elemente chimice, altele decât aur și argint, și se justifică exploatarea acestora pentru scopuri comerciale, titularul licenței de exploatare a minereurilor auro-argentifere din cadrul proiectelor miniere de interes public deosebit nu poate proceda la exploatarea respectivului minereu decât după obținerea, în condițiile legii, a unei noi licențe sau a unui nou permis în acest sens.

Un alt amendament adoptat prevede ca titularii licențelor de exploatare au obligația să utilizeze cele mai avansate tehnologii la momentul exploatării, dar şi să acopere integral costurile oricăror accidente ecologice, în conformitate cu prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004.

De asemenea a fost modificat titlul legii din “Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România” în “Lege privind unele măsuri pentru stimularea exploatării minereurilor auro-argentifere din cadrul unor proiecte miniere de interes public deosebit”.