Guvernul va putea înlocui fără licitaţie firma care nu respectă obligaţiile contractuale sau faţă de finanţatori


download (1)În proiectul legii privind parteneriatul public-privat, aprobat recent de Guvern şi transmis Parlamentului, a fost introdusă o prevedere conform căreia Guvernul va putea înlocui, din proprie iniţiativă sau la cererea finanţatorilor, firma angajată într-un proiect de parteneriat public-privat şi care nu îşi respectă obligaţiile contractuale sau faţă de finanţatori, fără însă să iniţieze o nouă procedură de atribuire, cu licitaţie sau cerere de oferte.

Conform deciziei Guvernului, înlocuirea partenerului privat se poate face fără realizarea unei noi proceduri de atribuire numai dacă această posibilitate a fost prevăzută în cadrul documentaţiei de atribuire iniţiale într-o modalitate clară, precisă şi neechivocă, indicându-se cauzele unei astfel de înlocuiri potenţiale şi condiţiile în care poate fi realizată, şi dacă această posibilitate a fost inclusă în cadrul contractului de parteneriat public-privat. În absenţa îndeplinirii tuturor acestor condiţii, orice înlocuire a partenerului privat necesită declanşarea unei noi proceduri de atribuire.