Atenţie la Schengen


 

schengen

 

Statele membre cu deficienţe grave la frontierele externe vor putea fi izolate de restul spaţiului european de liberă circulaţie. Decizia luată la Consiliul Justiţie si Afaceri Interne (JAI), din 7-8 octombrie, de la Luxemburg, vorbeşte de posibilitatea reintroducerii temporare a controlului la graniţele interne și înăspreşte verificarea respectării acquis-ului spațiului de liberă circulație. Toate acestea vor ingreuna și mai mult aderarea Romaniei si Bulgariei la spațiul Schengen.

Legislația este adoptată sub formă de regulament și va intra astfel în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a fi aplicată automat de către statele membre Schengen.

 

Noutăţi legislative Schengen

Noul Mecanism de control al respectării acquis-ului Schengen instituie controale anunțate și neanunțate la frontiere. Dacă, în urma evaluării, rezultă deficiențe grave persistente la frontierele externe ale statelor Schengen, Comisia și Consiliul Justiției vor lua măsurle ce se impun.

Comisia poate recomanda statului membru fie convocarea unor echipe europene de politiști de frontieră, fie, dacă un stat membru și-a neglijat grav obligațiile periclitând astfel funcționarea generala a spațiului european, poate recomanda reintroducerea temporară a controalelor la frontieră.

Astfel, în situația când un stat cu frontiere externe UE (cum sunt Italia, Grecia sau Spania, de exemplu) are deficiențe serioase la granițele externe, țările vecine și membre Schengen vor putea să reintroducă controlul la frontierele cu aceste state.

Noutățile legislative vizează și situația în care un stat Schengen să aibă posibilitatea să reinroducă unilateral controlalele la frontierele interne, cu permisiunea Comisiei, dacă organizează pe teritoriul național evenimente cu grad ridicat de risc, cum sunt manifestațiile de amploare sau manifestările sportive importante.

O altă situație este cea de urgență, cum sunt atacurile teroriste într-un stat membru Schengen, caz în care țara respectivă reinroduce automat controlul la frontierele interne.