Modificarea Legii privind finanţele publice – sesizare respinsă


download (2)

Grupurile parlamentare ale PDL, PP-DD şi UDMR au sesizat Curtea Constituţională cu privire la modificarea Legii privind finanţele publice, deoarece au considerat că noul actul normativ ar limita dreptul parlamentarilor de a formula amendamente la proiectul de buget. Însă Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, cu majoritate de voturi, ca neîntemeiată sesizarea deputaţilor, privind neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 500/2002 privind finanţele publice.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României.

Reamintim că în septembrie deputaţii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 500/2002 a finanţelor publice. Prin actul normativ, la articolul 17, după alineatul (2), s-a introdus un nou alineat, alineatul 2 indice 1, cu următorul cuprins: “Parlamentul va lua în dezbatere numai amendamentele prin care se propun modificări sau completări la proiectul legii bugetare anuale şi la anexele la acesta, la creditele bugetare şi/sau de angajament prezentate de Guvern în structura prevăzută de art. 36 alin. (1)”.