Sancțiuni dure pentru părinții care încalcă drepturile copilului


protectie-copil„Copilul este asemenea unei planete eliotrope: are nevoie de soare, de mângâiere și dragoste.” (Iulia Hasdeu). De multe ori, mulți copii nu au șansa de a se bucura de căldura unei familii din diverse motive: fie pentru că părinții lor s-au despărțit, fie au plecat la muncă în străinătate sau sunt copii abandonați în spitale imediat după naștere.

Legiuitorul a stabilit că oricine încalcă drepturile unui copil, va răspunde în fața legii. Copii trebuie protejați, educați și îngrijiți, iar cei care le-au dat viață și cred că misiunea lor față de proprii copii s-a încheiat aici, se înșeală!

Iată că au apărut noutăţi legislative şi în acest domeniu. Începând cu 3 octombrie 2013 intră în vigoare legea nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 607 din 30.09.2013.

Care fapte sunt considerate de legiuitor că sunt contravenții și care este sancțiunea aplicată?

Pentru că orice copil are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale, spitalele unde  sunt secții de nou-născuți și pediatrie au obligația de a angaja un asistent social. Dacă nu se conformează acestui lucru vor suporta o amendă de la 500 la 1000 lei.

În scopul de a putea stabili identitatea copilului, poliția și serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor au obligația de a da atribuții unor persoane pentru înregistrarea nașterii copilului și transmiterea acestor date către protecția copilului. Omisiunea de a se implica în efectuarea demersurilor de mai sus le va aduce o amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Copilul abandonat de mamă în spital!

Au fost multe cazuri în care mama și-a abandonat copilul în spital sau un copil a fost găsit abandonat. În aceste situații, cei de la spital au obligația de a sesiza telefonic sau în scris direcția generală de asistență socială și protecția copilului în termen de 24 de ore de la constatarea dispariției mamei. În caz contrar, amenda va fi  de la 2.500 lei la 5.000 lei.

În termen de 5 zile de când s-a constatat că acel copil a fost abandonat, se va întocmi un proces-verbal care va consemna acest lucru. Poliția are obligația ca în 30 de zile de la încheierea acestui proces-verbal să o caute pe mama respectivă și să comunice rezultatul investigației către cei de la direcția de asistență socială. Nerespectarea de către cei implicați în căutarea mamei, a obligaţiei de a comunica rezultatul verificărilor, se sancționează cu o amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

De multe ori, căutările eșuează și mama fugară nu este identificată. În acest caz, cei de la direcția generală de asistență socială și protecție a copilului transmit către serviciul public de asistență socială de la locul nașterii, actele copilului (certificatul medical de naștere, procesul-verbal încheiat) și solicitarea de a fi primit în plasament. Cei de la serviciul public de asistență socială au obligația ca în 5 zile de la primirea actelor sus menționate să facă demersurile pentru a înregistra nașterea la serviciul de stare civilă competent, în caz contrar amenda este de la 1.000 la 2.500 lei.

Dacă cei de la serviciul de asistență socială nu transmit în 24 de ore direcției generale de asistență socială și protecție a copilului actul de înregistrare a nașterii copilului, vor scoate din buzunar între 500 și 1.000 lei.

Potrivit legii, certificatul medical al nașterii trebuie întocmit în 24 de ore de la nașterea copilului. Pot fi cazuri în care nașterea nu are loc la spital. În acest caz, medicul de familie care are cabinetul în raza teritorială unde a avut loc nașterea, are obligația de a întocmi și de a elibera certificatul medical al nașterii, chiar dacă mama nu este pacienta lui. Nesocotirea dispozițiilor privind certificatul medical al nașterii aduce cu sine o amendă de la 500 la 1000 lei.

Cazul unui copil găsit!

De câte ori nu am citit știri despre copii abandonați și găsiți pe stradă, la ghenă sau cine știe pe unde. Cei care îi găsesc au obligația de a avea grijă de acel suflet și de a anunța în termen de 48 de ore autoritatea administrației publice locale de la domiciliul lor. Nesocotirea acestui lucru le va aduce o amendă de la 500 la 1.000 lei.

Stop exploatării copiilor!

Legiuitorul va pedepsi aspru cu o amendă de la 5.000 la 10.000 lei pe cei care nu protejează imaginea publică a minorului. În acest sens este sancționată orice acțiune ce ar putea afecta dreptul la viața de familie și privată. Aceeași sancțiune apare și pentru cazurile în care copilul de până la 14 ani participă la dezbateri publice la televizor fără să se fi obținut consimțământul lui și al părinților pentru acest lucru.

Legiuitorul a introdus plata amenzii de la 500 la 1.000 lei pentru cei care oferă un minor spre a fi exploatat prin muncă și în schimb primesc recompense pentru tranzacționarea copilului. Vor fi aspru pedepsiți părinții sau reprezentanții legali ai copilului dacă nu iau toate măsurile pentru a preveni înlesnirea sau practicarea cerșetoriei de către copil. În acest caz grav, amenda este de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Pot fi situații în care tocmai cei care îl aveau în grijă pe minor manifestă indiferență, îl exploatează sau exercită acte de violență asupra lui. De exemplu, educatoarea/învățătoarea sau chiar un profesor pot comite anumite acte de violență asupra copilului mergând pe principiul că „bătaia este ruptă din rai.” În aceste situații, directorul școlii/ angajatorul  va trebui să sesizeze organele de urmărire penală. Dacă nu se supune acestei reguli, amenda este de la 500 la 1.000 lei.

Mulți copii ajung să presteze diverse activități remunerate în domeniul sportiv, artistic, publicitar sau modeling. Rețineți, dacă aveți un copil talentat care participă la concursuri unde poate câștiga anumite sume de bani, este necesar să informați în prealabil serviciul public de asistență socială de la domiciliul copilului.

Sancțiuni aspre pentru părinții plecați la muncă în străinătate care nesocotesc dispozițiile legii privind protecția copilului!

O noutate absolută este acest capitol introdus de legiuitor. Cu siguranță el s-a născut din realitățile unei Românii în care dorința părinților de a asigura un viitor mai bun copiilor lor  i-a determinat să plece la lucru în străinătate. Consecința a fost că acei copii au crescut fie la bunici sau alte rude, unii chiar și-au purtat singuri de grijă, deși aveau vârste la care alții se jucau cu păpușile.

Era necesar să se stabilească pentru părinții care pleacă la lucru în străinătate cui trebuie să lase în grijă pe copil. Dacă pleacă doar unul dintre părinți la muncă în străinătate, automat celălalt părinte se va îngriji de copil.

Dar ce faci când părinții au divorțat sau unul dintre părinți a decedat și copilul era crescut doar de un părinte care exercita autoritatea părintească și care locuia cu copilul? Dacă părintele (uneori ambii părinți ) s-a hotărât să plece la lucru în străinătate trebuie să anunțe cu 40 de zile înainte de a părăsi țara pe cei de la serviciul public de asistență socială. El are obligația de a specifica persoana care se va ocupa de copil pe perioada cât este plecat. Omisiunea de a lăsa copilul în grija unei persoane din familie, va duce la aplicarea unei amenzi de la 500 la 1.000 lei.

Persoana care va avea grijă de copil trebuie să aibă minim 18 ani, să fie din familia extinsă (rude până la gradul IV inclusiv, adică bunici, veri primari, unchi, mătuși), să aibă condițiile materiale și garanțiile morale pentru creșterea și îngrijirea minorului.

Rețineți că instanța este cea care decide dacă persoana desemnată îndeplinește criteriile necesare. Procesul se va judeca de urgență dată fiind natura cauzei, termenul se va acorda la 3 zile de la momentul depunerii acțiunii. Instanța va delega temporar exercitarea autorității părintești de către persoana desemnată de părinte  pentru o perioadă ce nu poate depăși un an. Este obligatoriu ca persoana care se va ocupa de copil să își exprime acordul în fața instanței de judecată.

Instanța va pronunța o hotărâre în care va menționa drepturile și obligațiile ce îi revin acelei persoane, precum și durata exercitării lor. După ce se pronunță hotărârea, persoana care va avea în grijă copilul are obligația de a urma un program de consiliere pentru a preveni eventualele situații de conflict sau neadaptare ce pot apărea în relația cu minorul. O copie a acestei hotărâri va ajunge și pe masa primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorității părintești.

Exercitarea autorității părintești

Dacă părinții sunt despărțiți și nu locuiesc împreună, potrivit reglementărilor NCC, exercitarea autorității părintești se face de ambii părinți, adică toate deciziile importante legate de viața copilului (tratamente medicale, școala unde va învăța, locul unde își va petrece vacanța etc.) se iau împreună.

Dacă unul dintre părinți nu își poate da acordul, atunci deciziile se vor lua de către părintele cu care copilul stă, cu excepția situației când acest lucru ar contraveni interesului copilului. De exemplu, copilul este bolnav și trebuie dus la doctor pentru a fi consultat și celălalt părinte este în imposibilitatea de a-și da acordul în acel moment asupra medicului unde va merge copilul. În acest caz, va decide părintele care este cu copilul, nefiind în interesul copilului bolnav să aștepte până când celălalt părinte poate să își dea acordul.

Ca noutate, legiuitorul a introdus prevederea potrivit căreia părintele nu poate renunța la autoritate părintească, dar se poate înțelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești. Până la urmă mulți părinți credeau că a avea grijă de sănătatea și educația propriului copil poate face obiectul vreunei negocieri sau renunțări. O dată ce ești părinte trebuie să îți asumi acest rol atâta timp cât trăiești și să iei cele mai bune decizii pentru copilul tău!

Pot fi situații în care instanța decide că pentru dezvoltarea normală a copilului ar fi bine ca autoritatea părintească să se exercite doar de către unul dintre părinți dacă celălalt este alcoolic, dependent de droguri, are o boală psihică sau a fost violent față de copil.

Locuința minorului

Sunt cazuri în care părinții care divorțează își dispută copilul/copiii mai ceva ca pe câmpul de luptă. Dacă părinții nu se înțeleg cu care dintre ei va locui copilul, atunci va decide instanța pentru ei. În acest caz, se va face anchetă socială, vor fi ascultați părinții și copilul doar dacă a împlinit 10 ani.

În luarea deciziei legate de locuința minorului (cu care dintre părinți va locui copilul), instanța va pune în balanță și alte aspecte (situația locativă din ultimii 3 ani a fiecărui părinte, distanța dintre locuința fiecărui părinte și școala/ grădinița copilului, istoricul legat de violența părinților asupra copilului sau a altor persoane etc.) pentru a lua cea mai bună hotărâre. Orice hotărâre se ia ținând cont de copil, astfel încât acestuia să îi fie cât mai bine.

În loc de concluzii…

Într-o Românie în care mulți părinți își văd copii crescând doar din pozele pe care le primesc, fiindcă sunt plecați departe de casă pentru a le asigura copiilor un mâine mai bun decât l-au avut ei, necesitatea modificărilor legislative în domeniul protecției copilului se impuneau.

Așadar, atenție dragi părinți ce faceți, cum vă purtați cu copilul vostru, cât de multă iubire îi dați, pentru că “ce le faci copiilor, aceea vor face ei societății” (Karl Menninge). Pentru copii, părinții sunt modelul pe care vor să îl urmeze în viață, așa că răspunderea fiecărui părinte este de a fi un model bun pentru pruncii lor, deoarece “copiii au mai mare nevoie de modele decât de critici. “(Carolyn Coats).