A fost aprobată înfiinţarea Regiei Tehnologii pentru Energia Nucleară


CCRProiectul legislativ privind OUG nr. 54/2013 care vizează măsuri de reorganizare, prin divizare parţială, a regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin (RAAN) şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) a fost aprobat de Senat cu 94 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă şi cinci abţineri.

Obiectivul proiectului este înfiinţarea regiei autonome de interes strategic RATEN prin divizarea parţială a RAAN (fără încetarea existenţei acesteia), prin separarea activităţilor de cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologică şi suport tehnic pentru energetica nucleară şi transmiterea acesteia către RATEN.

“Prin proiect este definit obiectul de activitate al RATEN şi sunt clarificate aspecte referitoare la patrimoniu, asumarea obligaţiilor ce decurg din raporturile juridice cu terţii, autorizaţiile emise, consiliul de administraţie, bugetul de venituri şi cheltuieli şi finanţarea, structura organizatorică şi personalul”, se arată în raportul întocmit de senatorii din Comisia economică.