Legea transparenţei decizionale – nemulţumiri faţă de modul de aplicare


1

Aplicarea Legii transparenţei decizionale în cazul proiectului de Ordonanţă de urgenţă privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, a stârnit nemulţumiri din partea Confederaţiei Naţionale Sindicale (CNS) ‘Cartel ALFA’ .
Reamintim că prevederile proiectului Ordonanţei de urgenţă se aplică regiilor autonome înfiinţate de stat, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar unic sau majoritar sau deţine o participaţie majoritară, după caz; regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ – teritoriale, precum şi societăţilor comerciale la care unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin o participaţie majoritară, după caz; societăţilor comerciale şi regiilor autonome la care persoanele juridice sau instituţiile publice centrale sau locale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, după caz.

Astfel Bogdan Iuliu Hossu, preşedintele CNS ‘Cartel ALFA’ solicită Guvernului să convoace Consiliul Naţional Tripartit de Dialog Social pentru analizarea problemelor majore cu care se confruntă economia şi societatea românească.