Cuantumul taxelor consulare va fi actualizat


moneyConform unei ordonanţe aprobate de Guvern, cuantumul taxelor consulare va fi actualizat şi vor fi introduse noi categorii de servicii.
Actul normativ adoptat de Executiv vizează modificarea şi completarea O.G. nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora.
Executivul preconizează şi că vor fi completate normele privind domeniul de aplicabilitate a ordonanţei, regimul de plată a taxelor, serviciile prestate cu titlu gratuit, se va actualiza cuantumul taxelor, se vor elimina prestaţiile devenite între timp caduce şi se vor introduce noi categorii de servicii.