Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 1497/2008


mediuMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus dezbaterii publice, în data de 25 aprilie, Hotărârea  pentru modificarea H.G. nr. 1497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008 – 2029.

Potrivit actului normativ, Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, autoritatea publică centrală pentru finanţe, autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru sănătate, autoritatea publică centrală pentru dezvoltarea regională şi administraţie publică, autoritatea publică centrală pentru muncă, familie, protecţie socială şi persoane vârstnice şi autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Planul naţional de implementare.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează informaţiile referitoare la stadiul realizării acţiunilor prevăzute în Planul naţional de implementare şi transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, până la data de 1 august 2014, şi apoi la fiecare patru ani, un raport conform formatului impus de către Conferinţa Părţilor.