Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social


CES_micPotrivit unui comunicat al Guvernului, Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, primit spre aprobare, are scopul de a reglementa distinct organizarea și funcţionarea Consiliului Economic și Social, fiind abrogate prevederile corespunzătoare din Legea dialogului social nr. 62/2011.
Pentru eliminarea unor confuzii de interpretare în procedura de desemnare a reprezentanților organizaţiilor sindicale și patronale în CES este în mod explicit precizat în text faptul că fiecare organizaţie sindicală sau patronală reprezentativă la nivel naţional are dreptul la un loc în Consiliul Economic şi Social.
Pentru o acoperire cât mai largă a intereselor dezbaterii civice privind situaţia economică şi socială din România, au fost extinse domeniile de competenţă ale CES. De asemenea, pentru eliminarea unor confuzii de interpretare, au fost eliminate clauzele privind durata, mandatul şi procedura de revocare a preşedintelui CES. Funcţia de Secretar General al CES nu e funcţie publică.