OG privind protecţia angajaţilor disponibilizaţi – într-o nouă formă


downloadMinisterul Economiei a emis o altă formă a ordonanţei cu privire la protecţia socială, care nu mai include o listă a companiilor restructurate, ci determină că societăţile care “pot” face concedieri colective, dar şi numărul de angajaţi “ce urmează să fie disponibilizaţi” vor fi hotărâte de Guvern. Măsura se va aplica inclusiv membrilor aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale.
În forma nouă, ordonanţa presupune că persoanele care îndeplinesc condiţiile cu privire la pensia pentru limită de vârstă şi a stagiului complet de cotizare nu beneficiază de prevederile actului normativ. “Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, dar şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale”, se precizează în document. Programele de restructurare şi reorganizare vor cuprinde  atât numărul total de salariaţi existent, motivele care determină restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea, numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii, dar şi numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective şi data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile colective.