Proiecte noi pentru programul “Tineretul în acțiune”


tineret

Anunţul Comisiei Europene privind cererea de propuneri din cadrul programului „Tineretul în acțiune” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C 72 din 12 martie 2013.

Obiectivul principal al cererii de propuneri constă în sprijinirea proiectelor care promovează cooperarea în sectorul activităților pentru tineret între țările participante la programul „Tineretul în acțiune” și țările partenere altele decât cele care sunt vecine ale Uniunii Europene (țări care au semnat cu Uniunea Europeană un acord relevant în domeniul tineretului). Proiectele trebuie să asigure complementaritatea cu acțiunile desfășurate în contextul cadrului de cooperare pentru dezvoltare. Prezenta cerere de propuneri oferă subvenții pentru proiecte.

Cererea de propuneri se adresează organizațiilor care desfășoară activități în domeniul tineretului, interesate să deruleze proiecte care promovează cooperarea în acest domeniu, implicând lucrători din domeniul tineretului și lideri ai organizațiilor de tineret, tineri și alți actori implicați în organizațiile și structurile pentru tineret.

Bugetul total alocat cofinanțării proiectelor în cadrul prezentei cereri de propuneri este estimat la 3.000.000 EUR.

Formularul electronic de cerere completat corespunzător trebuie depus până în data de 14 mai 2013.