A fost aprobat formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013


1938-sigla-apiaA fost aprobat Formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013, elaborat în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, care  completat de fermieri, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în perioada 1 martie – 15 mai 2013. În perioada 16 mai – 10 iunie 2013, formularul – tip de cerere unică de plată pe suprafaţă se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin.1 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009.
Beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole, precum și cei ai măsurii 221 – prima împădurire a terenurilor agricole și ai măsurii 215 – bunăstarea animalelor, au obligaţia de a completa formularul – tip, indiferent dacă solicită plăţi directe sau nu, pentru toate suprafeţele agricole ale exploatației.
Odată cu depunerea cererii de plată pe suprafaţă pentru anul 2013, pentru pregătirea aplicării politicii agricole comune 2014-2020, fermierii trebuie să declare, să identifice și să delimiteze suprafețele de teren ce constituie zone  de interes ecologic, prin intermediul aplicației IPA-online. Pentru a beneficia de drepturi de plată pe suprafață prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune 2014 – 2020, fermierii trebuie să respecte practici agricole în beneficiul climei şi mediului, cum ar fi: diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente și a zonelor de interes ecologic situate pe suprafețele agricole eligibile.
Completarea de către fermieri a declaraţiei de suprafaţă aferentă formularului de cerere unică de plată pe suprafaţă, digitizarea şi/sau actualizarea parcelelor agricole se va face electronic. Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 este distribuit gratuit fermierilor.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile unice de plată pe suprafaţă şi efectuează plata către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.