Antifraudă a trecut în subordonarea prim-ministrului


senatPlenul Senatului a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, care prevede că Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF) este o structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
Astfel, Departamentul trece în coordonarea directă a primului-ministru, este finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi este condus de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de cinci ani.
Departamentul pentru Luptă Antifraudă este “instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF şi asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente”.