Angajaţii statului cu cazier profesional şi medical


images60Angajaţii statului ar putea fi obligaţi, pe viitor, să işi declare studiile şi starea de sănătate, se arată în 2 proiecte de lege înregistrate recent la Camera Deputaţilor.
Un proiect vizeaza introducerea cazierului profesional pentru demnitari, autorităţi publice, şefi de deconcentrate şi orice ordonator de credite.
Scopul principal al acestui proiect constă în evitarea salturilor profesionale şi ştiinţifice pe durata exercitării mandatului.
Cazierul profesional va cuprinde o declaraţie educaţională şi profesională susţinută de diplome şi foi matricole care să confirme gradul de pregătire precum şi parcursul profesional.
Conform acestui proiect legislativ depunerea unui cazier profesional care nu corespunde adevărului constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform Codului penal.
Nerespectarea termenelor de depunere a cazierului profesional constituie contravenţie sancţionată cu amenda de la 50 de lei la 2.000 de lei şi duce la sesizarea din oficiu a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Alt proiect vizeaza introducerea cazierului medical. Scopul principal al iniţiativei privind cazierul medical constă în evitarea utilizării datelor medicale pentru obstrucţionarea justiţiei.
Cazierul medical va cuprinde totalitatea datelor medicale care atestă starea de sănătate a celor aflaţi în funcţii de demnitate publică în conditţile respectării confidenţialităţii şi secretizării.
Cazierul medical va fi actualizat ori de cate ori survin modificări în starea de sănătate obiectivate prin documentele medicale. Acesta va putea fi accesat doar la cererea instanţelor.
Conform acestui proiect legislativ depunerea unui cazier medical care nu corespunde adevărului constituie infracţiune de fals în declaraţii şi uz de fals şi se pedepseşte conform Codului penal.
Nerespectarea termenelor de depunere a cazierului medical constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 50 de lei la 2.000 de lei şi duce la sesizarea din oficiu a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.