Modificarea funcţionării Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă


EMSALa 9 februarie, în Jurnalul Oficial al UE, a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 100/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă.
Întrucât, statutul, obiectivele, modul de funcţionare şi atribuţiile agenţiei nu erau suficient de clare, s-a impus o modificare  a Regulamentului (CE) nr.1406/2002.
Astfel, s-a stabilit că Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă are rolul de a asigura un nivel ridicat, unitar şi eficient de siguranţă maritimă, dar şi de a preveni în caz de poluare cauzată de nave ori de instalaţiile de petrol şi gaze. În realizarea acestei cerinţe, este necesar ca agenţia să coopereze cu statele membre şi cu Comisia.
În act este reglementată şi posibilitatea unei evaluări privind punerea în aplicare a Regulamentului, la intervale regulate şi cel puţin odată la cinci ani. De asemenea, se prevede că până la 2 martie 2018, Comisia să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport privind progresele înregistrate, pentru a analiza posibilitatea de creştere a eficienţei, dar şi dacă este necesară modificarea obiectivelor şi atribuţiilor agenţiei.