Bugetul are de recuperat restanţe de 16 miliarde de euro


BugetPotrivit datelor Curţii de Conturi, la finele anului 2011 soldul obligaţiilor fiscale neachitate bugetului general consolidat de agenţi economici şi persoane fizice era de 70 mld. lei (16 mld. euro).
Însă ponderea ce mai mare a acestora o reprezintă arieratele nerecuperabile ale persoanelor juridice, care formează suma de 47,2 mld. lei (10,7 mld. euro).
În această situaţie statul nu mai poate încasa de la persoane juridice 47,2 mld. lei fie pentru că acestea se află deja în insolvenţă, fie că suspendarea executării silite a fost dispusă de instanţe în urma deschiderii procedurilor de insolvenţă, fie că s-a declarat starea de insolvabilitate fără venituri sau bunuri urmăribile.
Arieratele nerecuperabile înregistrate de persoane juridice au crescut de la 24,5 mld. lei în 2007 la 47,2 mld. lei în 2011, în vreme ce totalul arieratelor persoanelor juridice (recuperabile şi nerecuperabile) a crescut, în acelaşi interval de timp, de la 36,3 mld. lei la 68,4 mld. lei (un plus de 92%).
Obligaţiile fiscale neîncasate de la agenţii economici însemnau, la finele anului trecut, 12% din PIB, însă doar o treime dintre acestea (3,7% din PIB) însemnau arierate recuperabile.
Cele mai multe obligaţii fiscale neachitate sunt către bugetul de stat (45,5 mld. lei), în vreme ce bugetul asigurărilor sociale are de recuperat 17,4 mld. lei, iar bugetul asigurărilor de sănătate 4,1 mld. lei.
Doar 30% din arieratele totale sunt obligaţii fiscale pentru care ANAF are dreptul legal de a realiza măsuri de executare silită, restul fiind arierate nerecuperabile pentru care executarea silită se suspendă.
Din totalul arieratelor, 97,6% sunt de la persoane juridice şi 2,4% de la persoane fizice.