executareInspectorii antifraudă, în urma controlului efectuat la societatea petentă, au depistat că începând cu luna ianuarie – mai 2015, petenta a eliberat chitanțe și documente emise de terminalul POS făra a emite bonuri fiscale, deși aparatul de marcat electronic fiscal deținut de petentă nu a fost defect, iar registrul special aferent AMEF nu a fost completat nefiind înregistrate operațiuni în acesta.

Astfel, au fost încălcate dispoziţiile art. 1 alin. 9 din OUG 28/1999 republicată și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 252/2003.

Apelanta petentă, a săvârșit contravențiile reținute în sarcina sa, aceasta arătând, chiar în cererea de apel că, pentru clienții care achitau contravaloarea serviciilor cu cardul (prin POS) și nu solicitau factură, se elibera doar chitanța scoasă de terminalul POS, nu și bon fiscal.

Tribunalul consideră că, fapta săvârșită nu prezintă un asemenea pericol social încât să justifice aplicarea unei amenzi contravenționale, dar nici nu s-a cauzat nici un prejudiciu, şi au fost achitate impozitele la bugetul de stat.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.