ccProiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3841/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 088 ”Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, a fost publicat, în dezbatere publică, pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Formularul 088 se completează și se depune atât de către persoanele impozabile care solicită inregistrarea în scopuri de TVA cât și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au înscris în registrul comerțului mențiuni privind modificarea sediului social și/sau schimbarea asociaților/administratorilor, la solicitarea organelor fiscale competente.

Noua formă simplificată a formularului 088 include următoarele modificări:
– introducerea în cadrul cartușului ”Date de identificare a persoanei impozabile” a următoarelor rubrici:– o rubrică care permite reprezentantului legal/împuternicitului persoanei impozabile analizate să declare dacă societatea se află/nu se află în procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare. Datele cu privire la asociați și/sau administratori se vor completa pentru asociații și/sau administratorii care îndeplineau această calitate la momentul declanșării procedurii insolvenței. – o rubrică care permite reprezentantului legal/împuternicitului persoanei impozabile analizate să înscrie adresa de website a persoanei impozabile, după caz;
–  eliminarea pct. 1 privind precizarea modului de deținere a spațiului cu destinație de sediu social; pct. 2 privind precizarea dacă domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social; pct. 3 privind precizarea deținerii de spații cu destinația de sedii secundare declarate; ş.a.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.