Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisal, cu modificările și completările ulterioare, a fost introdusă litera e) care prevede, începând cu 1 noiembrie 2018, reducerea de la 9% la 5% a cotei de TVA aplicabile pentru serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.

Pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, se aplică cota de TVA de 9%.

Având în vedere că în multe situații este dificil de încadrat o operațiune din perspectiva TVA în categoria livrărilor de alimente pentru care este aplicabilă cota de TVA de 9% sau în categoria prestărilor de servicii de restaurant sau catering pentru care va fi aplicabilă cota de TVA de 5%, pentru asigurarea aplicării unitare a prevederilor legale se impun clarificări ale acestora, în linie cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, pe care România, în calitate de stat membru, are obligația de a o respecta. Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis două hotărâri în ceea ce privește aceste activități, respectiv hotărârea în cauza C – 231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S și hotărârea în cauzele conexate C‑497/09 Manfred Bog, C‑499/09 CinemaxX Entertainment GmbH & Co. K, C‑501/09 Lothar Lohmeyer  și C‑502/09 Fleischerei Nier GmbH & Co. KG.

În acest context, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.