lcÎn Monitorul Oficial nr. 136/2016 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 726/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”, cu intrare în vigoare la data publicării dar şi abrogarea Ordinului ANAF nr. 1994/2012.

Formularul 012 a fost actualizat recent de Fisc, în concordanță cu prevederile noului Cod fiscal. Schimbările se referă la opțiunea privind sistemul de declarare și plata impozitului pe profit fiind obligatorie tot pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi.

Reamintim că formularul 012 se utilizează de către contribuabilii, plătitorii de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune.

Astfel potrivit art. 41 alin (1) din noul Cod fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, contribuabilii au obligația să declare și să plătească impozitul pe profit trimestrial și să îl definitiveze până la data de 25 martie, inclusiv, a anului următor. Contribuabilii pot să opteze, potrivit art. 41 alin (2) din Codul fiscal, pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial, cu excepțiile prevăzute de lege.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.