Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Vești bune pentru salariați! Boboteaza și Sf Ioan zile libere!

Legea nr. 52/2023 prevede completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Astfel ca zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt introduse:
-6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza;
-7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, zile libere pentru salariaţii din sectorul public!

Guvernul a decis ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 să fie zile libere pentru salariaţii din sectorul public.

Guvernul a stabilit, printr-o hotărâre, ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 să fie zile libere pentru salariații din instituţiile şi autorităţile publice, având în vedere că acestea se situează între zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului Muncii, și zile de repaus săptămânal.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Majorarea drepturilor salariale acordată părinţilor care nu au beneficiat de zile libere plătite

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Majorare salarială pentru personalul MAI!

Ordinul nr. 166/2021 prevede că în situaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2, personalul îndreptăţit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, atunci când angajatorul nu a aprobat cererea prealabilă de acordare a zilelor libere sau, după caz, atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi optează pentru acordarea majorării.

Categories
Articole Programe de sănătate Protecţie socială Social

Zile libere plătite pentru cei care se vaccinează!

Legea nr. 221/2021 prevede completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Părinţii beneficiază în continuare de zile libere!

Părinţii beneficiază de zile libere în situaţiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 «Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII – a şi a XII – a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială prin rotaţie de 1 – 2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie», respectiv a scenariului 3 «Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online» prevăzute în anexa nr. 1 – Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID – 19 la anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/ 1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV – 2, cu modificările ulterioare.

Categories
Articole Protecţie socială

Părinţii care lucrează de acasă pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor!

Provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei create de pandemie asupra sănătăţii şi economiei iar primordial rămâne acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului.

În Monitorul Oficial nr. 790/2020 a fost publicată OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2.

Se prevede că se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.

La o scurtă privire putem observa că vor putea beneficia de zile libere şi părinţii care lucrează de acasă.

Părinţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;
b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Însă nu poate benecifia de aceste prevederi în cazul în care unul dintre părinţii se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) este în concediul prevăzut la art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
e) nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit ştirilor juridice, au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară.

Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus, depusă la angajatorul acestuia iar cererea este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor în care solicită zilele libere, precum şi, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Cuantumul indemnizaţiei se păstrează fiind în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a publicat lista actelor normative pe care le va discuta la următoarea şedinţă

Guvernul a publicat lista actelor normative pe care le va discuta la următoarea şedinţă.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Categories
Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social Ştiri

Părinţii vor beneficia de zile libere şi pe perioada vacanţelor şcolare

OUG nr. 41/2020 a modificat şi completat Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Codul muncii a fost modificat! Zile libere pentru salariaţii care aparţin de alt cult religios!

Codul Muncii a fost recent modificat de Legea 37/2020.

Se prevede că pentru salariaţii care aparţin de un cult religios legal, creştin, zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii se acordă în funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult.