Categories
Protecţie socială Ştiri

Părinţii beneficiază în continuare de zile libere!

Părinţii beneficiază de zile libere în situaţiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 «Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII – a şi a XII – a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială prin rotaţie de 1 – 2 săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie», respectiv a scenariului 3 «Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online» prevăzute în anexa nr. 1 – Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID – 19 la anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/ 1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV – 2, cu modificările ulterioare.

Categories
Articole Protecţie socială

Părinţii care lucrează de acasă pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor!

Provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei create de pandemie asupra sănătăţii şi economiei iar primordial rămâne acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului.

În Monitorul Oficial nr. 790/2020 a fost publicată OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2.

Se prevede că se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.

La o scurtă privire putem observa că vor putea beneficia de zile libere şi părinţii care lucrează de acasă.

Părinţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;
b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Însă nu poate benecifia de aceste prevederi în cazul în care unul dintre părinţii se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) este în concediul prevăzut la art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
e) nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit ştirilor juridice, au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară.

Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus, depusă la angajatorul acestuia iar cererea este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor în care solicită zilele libere, precum şi, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Cuantumul indemnizaţiei se păstrează fiind în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a publicat lista actelor normative pe care le va discuta la următoarea şedinţă

Guvernul a publicat lista actelor normative pe care le va discuta la următoarea şedinţă.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Categories
Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social Ştiri

Părinţii vor beneficia de zile libere şi pe perioada vacanţelor şcolare

OUG nr. 41/2020 a modificat şi completat Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Codul muncii a fost modificat! Zile libere pentru salariaţii care aparţin de alt cult religios!

Codul Muncii a fost recent modificat de Legea 37/2020.

Se prevede că pentru salariaţii care aparţin de un cult religios legal, creştin, zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii se acordă în funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult.

Categories
Articole Protecţie socială Social

Ce prevede Legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor?

Legea privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, nr. 19/2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 209/2020.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Părinţii vor primi zile libere în cazul în care se închid şcolile!

Parlamentul a decis ca părinţii să primească zile libere, de la serviciu, plătite de stat, în cazul în care se închid şcolile.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Astăzi va fi discutată propunerea de a acorda zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor în situaţia închiderii temporare a şcolilor

Deputaţii vor dezbate şi vota astăzi proiectul de lege prin care se acordă zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Categories
Social Ştiri

Un proiect de lege prevede acordarea concediului pentru divorţ!

O propunere legislativă privind acordarea concediului pentru divorţ de trei zile lucrătoare a fost depus la Senat.

“Concediul pentru divorţ se acordă în scopul de a veni în sprijinul celor ce trec prin această situaţie pentru acomodarea la noua situaţie din viaţa lor. Cei ce au divorţat au dreptul la un concediu pentru divorţ de trei zile lucrătoare. În cazul în care titularul dreptului la concediu pentru divorţ este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu pentru divorţ plătit de trei zile lucrătoare. Indemnizaţia pentru concediul de divorţ se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Concediul se acordă la cerere de către angajator în următoarele patru săptămâni de la data constatării sau, după caz, a pronunţării divorţului (…). Concediul pentru divorţ se acordă indiferent de durata căsătoriei şi indiferent de modalitatea prin care s-a desfăcut căsătoria”, se arată în proiectul iniţiat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Bugetarii trebuie să recupereze zilele libere din Ajun!

Bugetarii vor trebui să stea la birou mai multe ore în plus, în acest început de an. Asta după ce guvernul a hotărât la finalul anului trecut ca zilele de 24 și 31 decembrie să fie libere.

Aceste libere suplimentare trebuie recuperate de bugetari în prima lună a anului 2019, însă doar prin prelungirea zilnică a programului de lucru. În ocaziile precendente recente, recuperarea s-a făcut ori prin prelungirea programului, ori prin muncă sâmbăta.