Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Termene limite în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023

Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023 au fost modificate de Ordinul nr. 215/2022.

Termenul – limită pentru implementarea integrală de către beneficiari a programelor de restructurare/reconversie aferente Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023 este 31 iulie 2023 inclusiv, iar efectuarea plăţilor de către A.P.I.A. se realizează până la 15 octombrie 2023 inclusiv.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Condiţii pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul vitivinicol

Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023 vine în ajutorul celor care activează în acest domeniu.

În Monitorul Oficial nr. 598/2021 a fost publicat Ordinul nr. 118/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 – 2023.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Producătorii din sectorul vitivinicol afectaţi de pandemie vor beneficia de ajutor financiar!

Legea nr. 122/2021 a aprobat OUG nr. 205/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Producătorii din sectorul vitivinicol vor primi sprijin din partea UE

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

A fost aprobată Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia

Obiectul OUG nr. 205/2020 îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol având ca scop acordarea de subvenţii directe, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19.

Categories
Economie Ştiri

Sectorul vitivinicol este sprijinit în pandemie!

În Monitorul Oficial nr. 877/2020 a fost publicat Ordinul nr. 281/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol.

În cursul exerciţiului financiar 2019 – 2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID – 19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea adresată A.P.I.A. de către acesta cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acţiunii, modificări ale programului de investiţii aprobat, cu condiţia ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 şi să nu afecteze obiectivele generale şi nici eligibilitatea niciunei părţi a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depăşită.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Statul acordă sprijin financiar pentru promovarea vinurilor în ţările terţe!

După numeroasele aprecieri ale calităţii vinului din ţara noastră statul român doreşte promovarea acestuia în ţările terţe prin acordarea de fonduri.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 777/2018 a fost publicată Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în ţări terţe, aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 nr. 680/2018.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Sectorul viţei de vie va primi sprijin din partea statului!

Pentru a veni în sprijinul solicitanților din sectorul vie-vin și pentru a crește absorbția fondurilor europene alocate măsurilor notificate în Programul Național de Sprijin al României 2014 – 2018, a fost elaborat un act normativ care, pe lângă investițiile deja accesate de către producători, cuprinde și investiții în construcția de imobile noi destinate vinificației (crame), laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare, săli de degustare, care, până la apariția prezentului ordin.

Sprijinul se acordă în baza Ordinului nr. 208/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de învestiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României (PNS) în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinul nr.1801/2014.