Tag-Archive for » violenta «

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu modificările aduse Legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate.
Pe 8 iunie, Instanţa Supremă a decis să sesizeze Curtea în legătură cu aspecte de neconstituţionalitate în cazul actului normativ pentru modificarea şi completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Mai mult …

Guvernul României a reglementat exercitarea profesiei de expert și a celei de tehnician în egalitate de șanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, potrivit unui comunicat.

Cele două profesii au fost introduse în Clasificarea Ocupațiilor în România în anul 2014, respectiv 2015.

Mai mult …

Amenzi aproape duble pentru mai multe infracțiuni legate de liniștea și ordinea publică. Propunerea legislativă a trecut de Senat însă votul decisiv le aparține deputaților.

Ministerul de Interne spune că e nevoie de amenzi mai mari, însă se acuză că măsurile au drept țintă reducerea la tăcere a protestatarilor.

Spre exemplu este amendabil cu 800 de lei refuzul unei persoane de a da informații pentru stabilirea identității sale și de a se legitima cu actul de identitate. Mai mult …

Un grup format din 60 de parlamentari a depus un proiect de lege pentru înăsprirea legislaţiei privind violenţa în familie, eliminând din Codul penal posibilitatea ca împăcarea între părţi să înlăture răspunderea penală.

În expunerea de motive se arată: “De multe ori, victimele violenţei domestice renunţă să se ducă până la capăt demersurile juridice prin care s-ar putea proteja de violenţă.

Motivele pentru acceptarea unor astfel de stări de lucruri sunt multiple, dar ele întreţin un mediu defavorabil victimelor şi care pot predispune la recidivă şi chiar la violenţă în formă continuată din partea agresorului, cu consecinţe grave şi faţă de eventualii minori din familie, care fie sunt, la rândul lor, victime ale violenţei în familie, fie sunt martori traumatizaţi”.

downloadPersoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe măsuri – obligaţii sau interdicţii.

Este normal să ne întrebăm dacă violenţa trebuie să fie concretizată fizic, în acest scop vom analiza o decizie pronunţată de instanţă. Mai mult …

ministerul_munciiMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a declarat faptul că Guvernul a aprobat Memorandumul privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie.

Comitetul Interministerial, având atribuţii principale de constatare şi identificare a unor soluții în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, îşi va exercita funcţiile în cadrul Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANESFB), din care vor face parte Președintele Comitetului și secretariatul, dar şi câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerului Sănătății, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Justiției.

 

images (90)Constituit la nivelul Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, grupul de lucru pentru implementarea Convenției de la Istanbul a stabilit că anul 2017 să fie declarat “anul liber de orice formă de violență”.

Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, Ana Birchall (PSD) a declarat că pentru corecta implementare a Convenției de la Istanbul, va fi necesară modificarea legislației naționale în vigoare.

De asemenea, aceasta a menţionat că grupul de lucru va juca rolul unei platforme care “să adune la aceeași masă toate instituțiile, societatea civilă, mass-media, astfel încât, în România, să nu mai existe nicio formă de violență”.

Grupul este format din reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului, ai organizațiilor internaționale, ai societății civile și ai mass-media. Partenerul principal este UNICEF România, prin ambasadorul său, Sandie Blanchet.

M375/0009
Mai multe organizații și fundații au transmis Executivului o scrisoare deschisă în care cer adoptarea de urgență a inițiativelor legislative privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a celei domestice.

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, Coaliția pentru Egalitate de Gen și Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală fac un apel pentru adoptarea de urgență a inițiativelor strategice privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, în contextul armonizării legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul. Solicităm punerea în practică de urgență a inițiativelor strategice asumate de Guvernul României în luna ianuarie a acestui an. Violența împotriva femeilor este o formă de încălcare a drepturilor omului și este rezultatul relațiilor inegale de putere între femei și bărbați“, se arată în scrisoare. Mai mult …

ANES
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va avea noi atribuţii şi o structură organizatorică adaptate cerinţelor şi standardelor UE în domeniu.

În acest sens, Guvernul a adoptat o Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea acestei instituţii, urmare a reglementărilor introduse prin Legea nr. 229/2015, prin care rolul fostului Departament pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi a fost consolidat prin transformarea sa în Agenţie. Mai mult …

M375/0009
În cadrul şedinţei din 29 februarie, Senatul a aprobat proiectul de lege referitor la ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeii şi a violenţei domestice, cunoscută şi sub numele de Convenţia de la Istanbul.

Reprezentantul Legislativului român la Consiliul Europei pentru problematica eliminării violenţei împotriva femeilor, deputatul Ana Birchall, le-a cerut colegilor senatori să voteze ratificarea Convenţiei de la Istanbul.

Din păcate, şi România se confruntă cu consecinţele distrugătoare ale violenţei, pornind de la violenţa domestică, violenţa împotriva femeilor sau violenţa împotriva copiilor. Tocmai de aceea fac apel la dumneavoastră să votaţi pentru adoptarea acestui proiect legislativ, pentru ca împreună să condamnăm cu fermitate violenţa de orice fel. Prin semnarea şi ratificarea Convenţiei de la Istanbul, România se obligă să-şi schimbe legile, să introducă politici publice mai cuprinzătoare şi să aloce resursele necesare pentru a crea o zonă de toleranţă zero faţă de violenţa de orice fel, fie că vorbim de violenţă fizică, psihică, emoţională, economică sau discriminarea de pe piaţa muncii. Este şi datoria noastră, a Parlamentului, să transformăm cât mai curând un reper istoric pentru România în voinţă politică şi prin votul dumneavoastră de astăzi, fiind Camera decizională pentru acest proiect legislativ, definitivăm un proces de ratificare a unui tratat internaţional care aşează România definitiv între statele care luptă pentru combaterea acestui flagel“, a declarat Ana Birchall. Mai mult …