Tag-Archive for » veteranilor de război «

Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie prevăzută de lege. Potrivit ştirilor juridice cuantumul acestei indemnizaţii se modifică având în vedere preţurile actualizate.

Astfel, luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, nu permite menţinerea unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi faţă de care statul şi societatea au datoria morală de a se întoarce cu recunoştinţa cuvenită, cuantumul a suferit recent unele modificări. Mai mult …

cass
Modificarea legislativă care exceptează anumite categorii de venituri pentru care sunt scutiţi de la plata CASS a fost aprobată de Guvern.

În Codul fiscal vor fi menţionate explicit următoarele categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), precum şi categoriile de venituri pentru care nu vor datora contribuţie:

 1. copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor.
  Aceste categorii datorează contribuţie dar numai pentru situaţia în care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură.
 2. tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului.
  În cazul în care aceştia realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură, sau sunt beneficiari de ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru aceste venituri datorează contribuţie.
 3. soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
 4. persoanele persecutate politic de fostul regim comunist
 5. magistraţii înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice, în timpul regimului comunist
 6. veteranii şi văduvele veteranilor de război
 7. persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare
 8. luptătorii răniţi în revoluţia din Decembrie 1989
 9. persoanele cu handicap, pentru veniturile obşinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia;
 10. bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia;
 11. femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.