Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Soţiile veteranilor de război vor fi scutite de la plata impozitelor locale

veterani de razvoi
Guvernul a modificat, prin ordonanţă de urgenţă prevederile Codului fiscal, pentru a restabili facilităţile fiscale acordate până la 31 decembrie 2015 veteranilor de război, văduvelor de război, persoanelor persecutate din motive politice, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Astfel, în cazul veteranilor şi al văduvelor de război, se va aplica scutirea integrală de la plata impozitelor pentru clădirile şi terenurile deţinute în comun cu soţii/soţiile acestora, precum şi pentru un mijloc de transport, la alegere.
Pentru persoanele persecutate din motive politice şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi soţii/soţiile acestora, scutirile se acordă pentru locuinţa de domiciliu, terenul aferent acesteia şi pentru un mijloc de transport, la alegere.

În cazul clădirilor, terenurilor sau al mijloacelor de transport deţinute în comun de soţi cu o terţă persoană, facilitatea fiscală se va acorda doar pentru partea deţinută de categoriile sus menţionate şi de soţii/soţiile acestora, nu şi terţilor.

Scutirile de impozit se vor aplica de la data intrării în vigoare a actului normativ. Autorităţile locale au obligaţia să recalculeze impozitele datorate de persoanele ce fac obiectul modificării Codului fiscal – soţii/soţiile persoanelor mai sus menţionate – pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a OUG.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Soțiile veteranilor de război vor fi scutiți de la plata impozitelor locale

poza-cod-fiscal
Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin proiectul de act normativ se restabilește regimul de favoare pe care legislația în vigoare până la 31 decembrie 2015 îl acorda, extinzând scutirile și pentru soții/soțiile persoanelor prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. r) și s), art. 464 alin. (1) lit. r) și s) și art. 469 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:

  • scutire integrală pentru clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deținute în comun de veteranii de război și văduvele de război împreună cu soții/soțiile lor;
  • scutire integrală pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deținute în comun cu soțul/soția de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Drepturile de care beneficiază personalul militar participant la acțiunile armate și urmașii săi

militari romani

Se spune că “eroul nu este mai curajos decât un om obișnuit, dar este curajos cinci minute mai mult.” (Ralph Waldo Emerson) Și noi avem eroii noștri care aleg chiar și pe timp de pace să-și apere patria, plecând în misiuni militare în alte țări, acordând ajutor aliaților României sau mergând în misiuni în scopuri umanitare. Pentru că ei ne dau tuturor o lecție de patriotism și transpun în realitate cuvintele lui Octavian Paler care spunea că „fiecare om are o patrie, restul sunt țări.„, legiuitorul a decis să stabilească modalitatatea în care vor fi recompensați pentru faptele lor.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Scutiri de impozit pentru veteranii de război

pensii militare
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanţelor Publice, veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, persoanele persecutate din motive politice, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cadrele militare care au participat la acţiuni militare în afara ţării sunt în continuare scutiţi de la plata impozitului pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele de transport, pentru bunurile aflate în proprietate sau coproprietate.

Actualul Cod Fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, elaborat de Guvernul anterior şi dezbătut mai bine de jumătate de an în Parlament, prevede că impozitul se aplică pe cota-parte din proprietate. Asta înseamnă că scutirea de impozit priveşte doar cota-parte ce revine categoriilor mai sus menţionate, nu şi cea deţinută de soţie, copil, rudă etc.

Actualul Guvern, prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016 cu modificările şi completările ulterioare, a clarificat noţiunea bunurilor aflate în coproprietate pentru care se acordă scutire de impozit, nu a venit cu modificări care să elimine drepturi, facilităţi fiscale sau să impună alte taxe şi impozite.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Pensii Social

Noi drepturi pentru militarii ce au participat la acțiuni militare și pentru urmașii lor

militari romani

Modul în care un popor își cinstește eroii și își cunoaște istoria spune multe despre gradul de cultură al acestuia. În prezent, deși nu suntem în război cu nimeni, plătim cu viața ajutorul pe care îl dăm altor state în lupta acestora.

O știre care cade ca un trăsnet anunță că unul sau mai mulți români și-au pierdut viața pe câmpul de luptă într-un război care nu ne aparține. Și cam atât! Apoi se așterne liniștea. Fiecare ne luăm cu treaba de zi cu zi fără să ne mai gândim ce se întâmplă cu familiile celor dispăruți atât de tragic, în ce mod li se cinstește memoria acestor eroi?

Legiuitorul a decis să modifice cadrul legislativ în sensul de a acorda anumite drepturi și facilități militarilor care participă la aceste acțiuni militare sau urmașilor celor care și-au dat viața pe câmpul de luptă. În acest sens, a fost elaborată legea 81/2016 privind modificarea și completarea OUG 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțini militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat. Prevederile au fost publicate în Monitorul Oficial 348 din 6 mai 2016 și au intrat în vigoare la 9 mai 2016.

Categories
Administraţie publică centrală

Decrete semnate de preşedintele României

iohannis_semnatura_45917800_94480100Potrivit unui comunicat de presă emis de Administraţia Prezidenţială, în data de 10 mai, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decrete de decorare pentru şase militari, printre care trei veterani de război.

Contraamiralul cu două stele, în retragere, veteran de război, Petre Zamfir a fost înaintat în gradul de viceamiral cu trei stele, generalul maior – cu două stele, în retragere, veteran de război, Răbăcel Gheorghe, a fost înaintat în gradul de general locotenent cu două stele şi generalul de brigadă – cu o stea, în retragere, veteran de război, Conţeanu Petre a fost înaintat în gradul de general maior cu două stele.

De asemenea, coloneii Vlad Gheorghiţă şi Nicolau Adrian au fost înaintaţi în gradul de general de brigadă cu o stea, iar generalul de brigadă cu o stea Harabagiu Marius – decorat cu una dintre cele mai importante distincţii ale armatei americane, “Steaua de Bronz”, pentru curajul dovedit în Afaganistan – a fost în gradul de general maior cu două stele.

Categories
Asigurări sociale Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind stabilirea cuantumului ajutorului anual cuvenit veteranilor, văduvelor și accidentaților de război

bancnote-bani-salariu-600x4411-680x365_cÎn data de 13 noiembrie 2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat.

Având în vedere dificultăţile cu care se confruntă această categorie de populaţie, prin acest proiect se propune majorarea ajutorului anual de la 300 lei la 335 lei, cu 11% mai mult față de nivelul aprobat în anul 2014. Această majorare este motivată de creșterea prețurilor la mărfurile nealimentare și la servicii în luna iulie 2015 față de luna iulie 2014. Astfel, potrivit datelor publicate de INS, prețul la combustibili, gaze naturale și energie termică a crescut cu 5,2%, la serviciile de apă, canal, salubritate creșterea este de 4,8%, iar pentru chirii de 1%.

Ajutorul anual are drept scop susţinerea acestor persoane şi acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.

De ajutorul anual va beneficia un număr total de 17.688 persoane, din care 16.674 persoane plătite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 513 persoane plătite de Ministerul Apărării Naționale, 500 persoane plătite de Ministerul Afacerilor Interne şi 1 persoană plătită de Serviciul Român de Informaţii.

Sumele destinate plăţii ajutorului anual care se acordă veteranilor de război, văduvelor de război precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat se suportă din bugetele aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii pe anul 2015.

Plata ajutorului anual din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice se efectuează de către casele teritoriale de pensii publice.

Categories
Administraţie publică centrală Protecţie socială Ştiri

Începând cu 1 iulie indemnizaţiile veteranilor de război vor fi majorate

veterani de razvoi

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă potrivit cărei începând cu 1 iulie 2015 indemnizaţiile veteranilor de război vor fi majorate cu 75% față de valoarea aflată acum în plată.

Potrivit Biroului de Presă al Executivului, “veteranii de război au dreptul la rente lunare acordate în funcţie de importanţa ordinelor şi medaliilor conferite. Cuantumul acestora se raportează la solda de grad a unui sublocotenent, fiind cuprins între 148 de lei şi 296 de lei, cu excepţia celor şapte veterani de război Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul, ale căror rente lunare ajung la 850 de lei”.

Conform legislației în vigoare, veteranii de război mai au dreptul la un spor de front, stabilit în raport cu durata participării la război, iar prin actul normativ adoptat se dublează acest spor pe care îl primesc invalizii şi veteranii de război pentru primul an de participare pe front, potrivit Legii 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, mai arată Guvernul.

Categories
Asigurări sociale Ştiri

Ajutor veteranilor de război

ajutor de minimis
În data de 3 decembrie, Executivul a aprobat Hotărârea privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenite veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat.

Prin actul normativ adoptat se majorează acest ajutor de la 265 la 300 de lei.

De acest ajutor vor beneficia un număr total de 22.074 persoane.

Categories
Asigurări sociale Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Majorarea ajutorului anual acordat veteranilor, văduvelor şi accidentaţilor de război

p_175323_760x420-00-65

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat.

Potrivit proiectului, ajutorul anual acordat veteranilor, văduvelor şi accidentaţilor de război, pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, ar putea fi majorat de la 265 la 300 de lei.

În nota de fundamentare ce însoţeşte documentul se arată că 29.936 de persoane au beneficiat în 2013 de acest ajutor.

Tot în nota de fundamentare se precizează că această majorare este motivată de creşterea preţurilor la mărfurile nealimentare şi la servicii în luna iulie 2014 faţă de luna iulie 2013.

Ajutorul anual, de care va beneficia un număr total de 22.974 persoane, are drept scop susţinerea acestor persoane şi acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.

Plata ajutorului anual din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se efectuează de către casele de pensii publice.