Tag-Archive for » verificare «

Pentru persoanele care suferă de alergie la polen, ambrozia a devenit binecunoscută și reprezintă o plantă temută. Ambrozia este o buruiană greu de combătut și capabilă să producă mari cantități de polen cu proprietăți alergene. De aceea, nu mai este de mirare că dăunătoarea buruiană a intrat în atenția legiuitorului. De-acum, ea trebuie să se afle și în atenția proprietarilor de terenuri, ei având obligația de a o distruge.

Mai mult …

semndocMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectulul de Lege pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare.

Printre schimbările preconizate prin proiectul de act normativ se numără:
– actualizarea atribuţiilor şi competenţelor Direcţiei Generale de Paşapoarte şi ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în acord cu actele normative în vigoare în materia eliberării paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare;
– completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Paşapoarte în privinţa îndeplinirii funcţiei de Autoritate naţională de certificare pentru semnătură (CSCA) şi de Autoritate naţională de certificare pentru verificare (CVCA) şi în materia cooperării cu instituţii similare ale statelor membre UE, în calitate de punct naţional unic de contact (SPOC) şi cu Organizaţia Aviației Civile Internaţionale, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice (N-PKD), în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice;
– completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Paşapoarte cu responsabilităţi în materia stabilirii şi actualizării elementele de securitate cuprinse în paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie; ş.a.

De asemenea, mai sunt introduse unele prevederi referitoare la stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din RNEPS şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti.

imagesUnde-i lege, nu-i tocmeală. În procedura fiscală scrie, negru pe alb, că „inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare tip de creanţă fiscală şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării”. Legea-i lege. Trebuie respectată. Însă tot legea stabilește și excepții… de la lege. Situații bine determinate în care litera sa fie nu se aplică, fie este modificată, sub constrângerea unor necesități.

Mai toți contribuabilii care au trecut prin cel puțin o inspecție știu, în linii mari, care sunt pașii care vor fi parcurși pe durata verificărilor. E greu de crezut că există contribuabili într-atât de căliți încât să nu aibă absolut nicio strângere de inimă, odată ce s-au pomenit cu echipa de control la ușă. Mai mult …

imagesOdată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal şi a noului Cod de procedură fiscală, de la 1 ianuarie 2016,  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are dreptul de a verifica situaţia fiscală a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit.

Reamintim că inspecția fiscală are ca obiect de activitate verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.

La solicitarea Fiscului, persoanele verificate au obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi de venituri. Verificarea constă în compararea între, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit și, pe de altă parte, situația fiscală personală a contribuabilului.

imagesProiectul de lege, aflat în consultare publică la Camera Deputaţilor, iniţiat de un grup de parlamentari PNL, precum şi copreşedinţii Alina Gorghiu şi Vasile Blaga, prevede ca declaraţiile de interese ale aleşilor locali să fie verificate de prefecturi, ca măsură de prevenţie, pentru a se evita situaţiile de incompatibilitate înaintea unor decizii ANI.

Astfel, se propune ca al doilea exemplar al declaraţiei de interese a unui primar să se transmită Instituţiei Prefectului, care, odată cu arhivarea acesteia în Registrul de Interese, se va trece la verificarea conformităţii declaraţiei. Prefectul va trebui să ceară la Registrul Comerţului, sau alte instituţii după caz, situaţia la zi a alesului local, urmând să îl informeze pe acesta cu privire la situaţiile neconforme şi/sau posibile situaţii de incompatibilitate şi/sau conflict de interese în termen de 10 zile de la primirea declaraţiilor.

Pe de altă parte Consiliul Legislativ critică acest proiectului, inclusiv de neconstituţionalitate, şi se referă la faptul că rolul prefectului este clar stabilit în Constituţie, iar atribuţiile de „consultanţă” pe care proiectul le propune depăşesc limitele stabilite în Legea fundamentală.

taxverOrganele fiscale tind să devină din ce în ce mai capabile să cunoască situaţia financiară reală a contribuabililor „secretoşi”, inclusiv să-i identifice pe aceia care au evitat achitarea unor dări către stat. Ce metode foloseşte Fiscul pentru descoperirea banilor rămaşi neimpozitaţi? Vom afla imediat!

Ordinul 3733/2015 al preşedintelui ANAF privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora a fost publicat în “Monitorul Oficial” 981/2015, intrând în vigoare la 1.01.2016. Potrivit recentelor ştiri din contabilitate, metodele indirecte de stabilire a veniturilor sunt: metoda sursei şi utilizării fondului, metoda patrimoniului net şi metoda fluxurilor de trezorerie. Mai mult …

vtzPe plaiurile româneşti, infracţiunile electorale au o tradiţie strălucită. Ar putea fi scrisă o carte voluminoasă, în care să fie prezentată povestea influenţării ilicite a rezultatelor alegerilor în eterna şi mereu fascinanta Românie.

Prin binecunoscuta mită electorală din campanie, românul şi-a cedat viitorul şi şansele de mai bine contra unei pungi de zahăr sau a unei găleţi plină cu aer. La secţiile de votare s-au aplicat metode de fraudare precum adăugarea de buletine de vot ştampilate în favoarea candidatului ce trebuia scos la liman, votul în numele celor plecaţi peste mări şi ţări sau chiar în contul… defuncţilor! Mai mult …

jdgExperienţa umană şi istoria ne spun că este bine să existe orişiunde o diviziune a muncii şi că, pentru a fi evitate greşelile grave, este firesc să nu fie concentrată extrem de multă putere decizională în mâinile unui singur individ.

Probabil că, de la observarea abuzurilor şi atrocităţilor săvârşite de către despoţii orientali în numele „dreptăţii divine” sau de către tiranii apuseni în numele justiţiei omeneşti, a pornit şi revoluţionara idee a separaţiei puterilor în stat. Între acestea se află, alături de puterea legislativă ori cea executivă, şi puterea judecătorească. Mai mult …

investigatie“Mai înainte de orice, să nu faci rău!”, îi îndemna pe discipolii săi marele Hipocrate, părintele nobilei ştiinţe a tămăduirii bolilor. Nicio persoană care are, cum se spune, “toate ţiglele pe casă” nu vine la spital doar pentru a goni plictiseala ori fiindcă vrea să-şi crească, măcar cu puţin, nivelul adrenalinei. Există, în viaţă, multiple alte surse de stres, de probleme, şi fără a ajunge în spital! Mai mult …

LC - CC - OleseaÎn cazul în care transportatorii care solicită restituirea unor bani din acciza suplimentară la motorină primesc şi alte compensaţii, nu poate fi verificat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Acest fapt a fost constatat de Guvern dar şi faptul că aceste compensaţii pot fi acordate atât de autorităţi centrale, cât şi de cele locale, astfel că identificarea lor şi administrarea informaţiilor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este greu de realizat.

Reamintim că pentru a se înscrie în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituire de accize, transportatorii trebuie să facă dovada că nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport mărfuri şi persoane, iar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să verifice acest lucru şi să informeze Autoritatea Rutieră Română, prin intermediul căreia sunt restituiţi banii.

Astfel Guvernul a pregătit un proiect de hotărâre care stabileşte ca informaţiile cu privire la îndeplinirea obligaţiei transportatorilor de a nu beneficia de alte compensaţii să nu mai facă obiectul protocolului încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română, iar transportatorilor să li se solicite doar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că aceştia nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport, urmând ca verificarea declaraţiilor să facă obiectul „controlului ulterior” al ANAF.

De la 1 aprilie, a fost introdusă o acciză suplimentară pentru carburanţi de 7 eurocenţi pe litru, având ca efect creşterea cu 0,41 lei/litru a preţului la benzina cu plumb şi fără plumb, motorină şi petrolul folosit drept combustibil pentru motor (kerosen), însă ulterior Guvernul a decis ca, pentru motorină, transporatorilor să le fie returnat, trimestrial, 4 cenţi din acciza de 7 eurocenţi, pe baza facturii de achiziţionare a carburantului.