Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Unele obligații fiscale vor fi anulate!

În Monitorul Oficial nr. 163/2023 a fost publicată Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale.

Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Procedura redirecţionării impozitului pe profit

A fost aprobată Procedura privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Ştiri

MIPE a virat ajutorul de 500 de lei pentru 97.888 de copii

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a virat sumele reprezentând ajutorul pentru îmbrăcăminte și rechizite pentru 97.888 de beneficiari cu carduri deja existente, preșcolari și elevi din familii defavorizate.  

Astfel, începând de astăzi, sprijinul de 500 de lei va ajunge pe cardurile realizate special pentru acest program.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind venitul minim de incluziune

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM pe anul 2021, aprobat!

Hotărârea nr. 26/2021 a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Agenţiei de Investigare Feroviară Română pentru anul 2021

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română – AGIFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Sancţiuni pentru medicii de familie care nu respectă contractul cu CAS!

În Monitorul Oficial nr. 1185/2020 a fost publicată OUG nr. 209/2020 privind modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS – CoV – 2.

Categories
Protecţie socială Ştiri

A fost majorat la 800 de lei nivelul de venituri până la care gospodăriile au dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei

Conform unui comunicat al Ministerului Muncii Guvernul a majorat la 800 de lei nivelul de venituri până la care gospodăriile au dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Cum se rectifică Declaraţia 112?

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate a fost recent modificată.

În Monitorul Oficial nr. 404/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2165/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost modificat cuantumul “Banilor de liceu”

Un document important a fost publicat în Monitorul Oficial! Este vorba despre decizia pentru modificarea Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu“.

Astfel, elevii care se află în întreţinerea familiilor cu venituri reduse vor putea obţine un ajutor bănesc mai consistent pentru continuarea studiilor liceale.