Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

A fost adoptat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

Potrivit ultimelor noutăţi legislative la nivel naţional a fost adoptat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar.

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, pe scurt C.C.M.U.N.S.A.I.P. , are ca scop stabilirea, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor membri de sindicat, precum şi condiţiile specifice de muncă şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor.

Categories
Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Salariile profesorilor vor suferi transformări!

Salariile profesorilor vor suferi transformări semnificative. Proiectul a trecut deja de Senat și urmează să ajungă în Camera Deputaților. Mii de oameni sunt vizați de noua lege dată în Parlament.

Veşti bune pentru profesori. Aceştia îşi vor putea reduce numărul de ore fără a li se diminua salariul. Senatul a adoptat un proiect legislativ care prevede ca profesorii sau învăţătorii care au o vechime în domeniu de peste 25 de ani îsi pot reduce cu două ore pe săptămână norma didactică fără diminuarea salariului, indiferent de limitele bugetare aprobate.

 

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Persoanele cu o vechime mai mică de 15 ani nu vor fi incluse în noua Lege a pensiilor

Potrivit ministrul Muncii persoanele care au o vechime mai mică de 15 ani în câmpul muncii, nu vor fi incluse în noua Lege a pensiilor, ci vor face parte dintr-o altă lege, în oglindă cu mare proiect.

Acesta a declarat că legea este gata și va intra în vigoare înaintea noii Legi a pensiilor, adică în 2021.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Social Ştiri

S-a propus un nou mecanism de a cumpăra vechime la pensie

Românii își vor putea cumpăra vechime la pensie, pentru perioade de cel mult cinci ani în care nu au cotizat la sistemul public de pensii. Față de mecanismul plăților retroactive aplicabil în prezent, la nou mecanism vor putea apela mai multe persoane.

Potrivit proiectului adoptat în Senat, oricine are măcar un stagiu de cotizare de 15 ani va putea să facă un contract de asigurare facultativă cu casa de pensii şi să-şi plătească, în rate, raportat la salariul mediu, contribuţii pentru perioade din urmă care să totalizeze maximum cinci ani (perioade de necontributivitate, adică în care nu s-a plătit contribuţia la pensii).

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Angatorii sunt obligaţi să elibereze adeverinţele de vechime la incetarea contractului de muncă

Angajatorii sunt obligaţi să completeze adeverinţe de vechime pentru fiecare angajat, în care se trec mutaţiile intervenite (cam la fel cum se treceau în cartea de muncă) pe durata executării contractului individual de muncă, respectiv: încheierea contractului individual de muncă (CIM), modificarea CIM, suspendarea CIM, încetarea CIM.

Angajatorul este obligat să elibereze o adeverinţă de vechime la încetarea contractului individual de muncă al unui salariat, chiar dacă acesta din urmă nu cere documentul în mod expres.

Categories
Articole Pensii Social

Aș vrea să cumpăr 5 ani vechime la pensie. Ce trebuie să fac?

pensie-2
Într-o lume în care totul are un preț și poate fi cumpărat, iată că s-a decis că și anii de pensie lipsă pot fi achiziționați. Desigur, cu limită: doar 5 ani ! Ideea legiuitorului este pe placul celor care, din diverse motive, nu au stagiul complet de cotizare lipsindu-le câțiva ani (până la 5) și care ajung să fie penalizați la pensie din acest motiv. Majoritatea celor aflați în această situație fie nu au mai lucrat, fie au plecat la muncă în străinătate și au pierdut câțiva ani ca să poată avea stagiul complet de cotizare.

Detalii cu privire la pașii ce trebuiesc urmați de cei care doresc să își cumpere anii lipsă la pensie sunt prezentate în legea 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii publicată în Monitorul Oficial 842 din 24 octombrie 2016. Prevederile se aplică din 27 octombrie 2016.

Categories
Asigurări sociale Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Iniţiativă legislativă care permite cumpărarea de vechime persoanelor care nu au stagiul de pensie complet

controlfiscal

Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor a adoptat o iniţiativă legislativă care permite cumpărarea de vechime pentru persoanele care nu au stagiul de pensie complet.

Potrivit iniţiativei, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. Persoanele interesate de cumpărarea de vechime încheie un contract de asigurare socială, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a iniţiativei legislative.

De asemenea, potrivit proiectului de lege, “contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Baza lunară de calcul prevăzută o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare dintre luna/lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale”.

Categories
Articole Asigurări sociale Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Economie Pensii Piaţa muncii Salarizare Social

În ce măsură contează anii de ucenicie ca vechime în muncă şi stagiu de cotizare?

muncitorPe la 17-18 de ani ni se pare că lumea ne stă la picioare. Că şi Luna de pe Cer am putea-o culege, de s-ar merita osteneala întinderii braţului. Mai cugetăm, la vârsta aceea, şi că, pretutindeni unde ne vor purta dorinţele, semenii ne vor aşterne înainte câte un covor roşu, păstrat anume pentru vizitele VIP-urilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Vechimea în serviciu la pensiile militare în cazul specialiştilor, redusă la 10 ani – Proiect

politistiConform unui proiect de completare a legii cu privire la pensiile militare de stat, depus la Senat, vechimea necesară în serviciu pentru primirea pensiilor militare s-ar putea micşora de la 15 la 10 ani, pentru specialiştii cu înaltă sau dublă calificare profesională, încadraţi pe filieră externă.

Iniţiativa legislativă propune modificarea articolului 16 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, astfel încât, în situaţia specialiştilor cu înaltă şi/sau dublă calificare profesională, încadraţi pe filieră externă în vederea îndeplinirii atribuţiilor instituţiei, vechimea în serviciu să fie de cel puţin 10 ani.

Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţii în structurile operative de poliţie judiciară, de criminalistică, de crimă organizată, dar şi în domeniul investigării fraudelor financiar-bancare sau informatice, în domeniul tehnologiilor avansate (…), se impune încadrarea din sursa externă a unor specialişti din viaţa civilă, cu experienţă şi expertiză în diverse domenii, uneori cu dublă specializare, se precizează în expunerea de motive.

În acelaşi timp, iniţiatorii proiectului afirmă că majorarea condiţiei de vechime minimală în serviciu de la 10 la 15 ani pentru deschiderea dreptului la pensie militară, prin modificările succesive aduse Legii 179/2004 a drepturilor de pensie de stat ale poliţiştilor, respectiv OUG 185/2005, dar şi Legii 360/2002 a Statutului poliţistului, produce “situaţii dramatice” de încetare a raporturilor de serviciu odată cu împlinirea limitei de vârstă, dar fără drept de pensie militară.

Categories
Alegeri Grefieri, arhivari, registratori Magistraţi Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor şi al parchetelor pot beneficia de pensie de serviciu

pensi

Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

Cuantumul pensiei este micşorat cu 1% din baza de calcul în cazul personalului cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani pentru fiecare an care lipseşte din vechimea în specialitate integrală.

La cuantumul pensiei se adaugă 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în specialitate.

În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform noii legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul de pensii publice se acordă cuantumul cel mai avantajos.

Soţul supravieţuitor, copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, ai personalului de specialitate menţionat mai sus beneficiază de pensie de urmaş în condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului.