Categories
Acţiunea civilă Contracte Drept civil Ştiri

ICCJ. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în cazul unei promisiuni bilatarale de vânzare-cumpărare a unei suprafeţe de teren încă nedelimitată, promitentul vânzător îşi asumă şi obligaţia de a contribui, prin toate mijloacele, la delimitarea suprafeţei ce face obiectul convenţiei, în baza art. 1272 alin. 1 C. civ. (contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar şi la toate urmările pe care practicile statornicite între părţi, uzanţele, legea sau echitatea le dau contractului, după natura lui).

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Sistemul de etichetare al anvelopelor în Uniunea Europeană se schimbă!

O temă de interes major pentru toți șoferii a fost dezbătută la reuniunea miniştrilor comunitari ai energiei, organizată la Bruxelles în cadrul preşedinţiei române la Consiliul Uniunii Europene.

Sistemul de etichetare a anvelopelor în Uniunea Europeană se schimbă pentru a le promova pe cele mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil. În plus, etichetele vor fi mai vizibile pentru consumatori.

Categories
Articole Drept civil Protecţia consumatorului

Modificarea Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora

Datoria unui stat, într-un mediu dezvoltat al consumerismului, este aceea ca, prin mijloacele prevăzute de lege, să protejeze cetățenii având calitatea de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse și servicii, informarea lor completă asupra caracteristicilor esențiale ale acestora, apărarea și asigurarea drepturilor și intereselor lor legitime împotriva practicilor incorecte.

Legea nr. 449/2003 este o marcă a efortului făcut în acest sens de legiuitorul român, asigurând cadrul legal necesar desfășurării operațiunilor de vânzare a produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi reglementarea garanţiilor asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului. Prin raportare la aspectele arătate, adaptarea legii în funcție de contextul social și economic este imperativă, ceea ce presupune o actualizare constantă a prevederilor. 

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul Legii offshore

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul legii offshore, cu 170 de voturi “pentru”, trei voturi împotrivă şi o abţinere.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect. 

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Parlamentul a adoptat Legea care constituie Fondul Suveran al României

Fondul Suveran al României va lua ființă în cel cel mai scurt timp, după ce Parlamentul a adoptat legea care constituie actul său de naștere. Cu respectarea impunerilor europene, potrivit cărora Fondul nu va beneficia de garanții de stat, 33 de mari companii vor ajunge în administrarea structurii-gigant care va putea inclusiv să vândă pachete majoritare de acțiuni. Capital vă prezintă ce este Fondul Suveran precum și ce companii va include el.

FSDI este  înfiinţat ca societate cu activitate de intermediere financiară, care să respecte condiţiile din metodologia UE, astfel încât să fie clasificat ca o companie în afara sectorului administraţiei publice de către Eurostat, respectiv să nu aibă impact pe deficit şi datorie publică.

Categories
Administraţie publică locală Articole Economie Protectia mediului

Vânzarea pungilor de transport din plastic subțire prevăzute cu mâner nu va mai fi îngăduită

Le vedem zilnic, în cele mai neașteptate locuri! Deșeurile din material plastic sunt aproape omniprezente. Aruncate de către indivizi inconștienți, cu severe carențe de educație, și adesea ignorate de către autoritățile locale, deșeurile de plastic sunt luate de către vânt sau transportate de către șuvoaiele de apă, fiind împrăștiate care încotro.

Din vârf de munte și până în aglomerările urbane, aceste deșeuri sunt capabile, atunci când sunt prezente în număr mare, să transforme orice loc într-un peisaj dezolant, demn de cele mai urâte vise, oricât ar fi fost de frumos anterior. Privind la deșeurile împrăștiate prin păduri, prin albiile râurilor, în fostele zone industriale sau pe la margini de oraș realizezi că nu tot omul sfințește locul. În multe dintre orașele și satele României gestionarea modernă a deșeurilor e doar o glumă sau a devenit o sintagmă lipsită de înțeles.

Categories
Protecţia consumatorului Sancţiuni Ştiri

Legea privind reducerea risipei alimentare a fost promulgată

risipa_alimentara

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind reducerea risipei alimentare, adoptată de Parlament pe 18 octombrie.

Legea stabileşte definiţia risipei alimentare şi prevede vânzarea la preţ redus sau donarea unor produse aflate la limita datei de expirare pentru consum.

Operatorii economici din sectorul agroalimentar vor fi obligaţi să întreprindă acţiuni de prevenire a ripisei de alimente, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia, comercializarea produselor.

Agenţii economici care vor încalca prevederile acestui act normativ riscă amenzi cuprinse între 1.000 şi 3.000 de lei pentru microîntreprinderi, de la 3.000 la 6.000 de lei, pentru IMM-uri, şi de la 6.000 la 10.000 de lei pentru întreprinderi mari.

În termen de 6 luni de la data publicării legii, autorităţile, împreună cu Ministerul Agriculturii, vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

S-a stabilit limita suprafeţei de teren agricol care se poate achiziţiona

teren

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a discutat cu producătorii agricoli pe proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole, şi a convenit că persoanele fizice vor putea achiziţiona terenuri agricole în limita a 150 de hectare, iar cele juridice până la cel mult 1.500 de hectare.

Limita suprafeţei de teren agricol pe care o poate achiziţiona o persoană juridică este similară cu cea aplicată în Ungaria.

Şeful MADR a declarat că vor fi introduse în lege şi alte condiţii. O condiţie ar fi ca persoana care cumpără teren să fi fost fermier pe o perioadă de cel puţin 5 ani, iar 75% din veniturile firmei să provină din agricultură.

În data de 1 ianuarie 2014, România a liberalizat piaţa funciară, conform obligaţiilor incluse în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Această schimbare permite persoanelor fizice din UE să cumpere terenuri agricole în ţară, demers care a modificat regimul existent până la finele lui 2013, când doar persoanele juridice aveau acest drept.

În prezent, România are 13,298 milioane de hectare teren agricol, iar preţul unui hectar porneşte de la 2.000 de euro şi poate ajunge până la 18.000 de euro.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Noi măsuri de simplificare, debirocratizare și facilități fiscale pentru contribuabili

images-8Ministerul Finanțelor Publice vine cu al doilea pachet de măsuri concrete de simplificare și cu facilități acordate atât mediului de afaceri, cât și anumitor categorii de persoane fizice.

Pachetul vizează modificări ale Codurilor fiscal și de procedură fiscală, ale Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, și OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, precum și modificări ale unor proceduri interne.

Ministerul Finanțelor are în vedere extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice, pentru toate modalitățile de plată existente la nivel național (internet banking, mobile banking, terminale de plată și ATM-uri aparținând instituțiilor de credit). Măsura își propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de plată moderne de către cetățeni prin reglementarea acceptării ca dovadă a plății, de către toate instituțiile publice, a documentelor care atestă realizarea tranzacțiilor atât la ghișeu, cât și în online.

Din toamnă, adeverințele de venit și certificatele de atestare fiscală vor putea fi cerute și transmise online către instituțiile publice beneficiare.
Concret, de la 1 noiembrie 2016, ANAF va pune la dispoziție celorlalte instituții publice, inclusiv primării, pe bază de protocol de schimb de informații, pârghiile necesare în vederea transmiterii, în format electronic, a documentelor ce atestă situația fiscală a contribuabililor, în vederea acordării, de către instituțiile respective, a unor drepturi legale.

Categories
Executori judecătoreşti Ştiri

Condiţii pentru plata dublului avansului achitat în baza promisiunii de vânzare-cumpărare

images3456În condițiile de exigență ale art.1544 C.civ., intitulat Arvună confirmatorie, dacă, la momentul încheierii contractului, o parte dă celeilalte, cu titlu de arvună, o sumă de bani sau alte bunuri fungibile, în caz de executare arvuna trebuie imputată asupra prestației datorate sau, după caz, restituită dacă partea care a dat arvuna nu execută obligația fără justificare, cealaltă parte poate declara rezoluțiunea contractului, reținând arvuna. Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte poate declara rezoluțiunea contractului și poate solicita dublul acesteia, în ambele situații însă fiind necesar că neexecutarea să fie fără justificare, întrucât per a contrario operează prevederile art.1545 C.civ. conform căruia arvuna se restituie când contractul încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părti.

Perfectarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului cu o tertă persoană, precedată și de încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare în favoarea aceleiași persoane nu este de natura a atrage în mod automat activarea clauzei contractuale pe care își întemeiază apelanta-reclamantă pretențiile, câtă vreme această presupune în mod necesar existența unei culpe a pârâților, iar din această perspectivă s-ar fi impus ca reclamanta să dovedească în mod convingător că avea mijloacele necesare pentru achitarea diferenței de preț la termen, termenii clauzei referitoare la arvună fiind necesar a fi interpretați sistematic, urmând că restituirea dublului avansului să opereze doar în situația neexecutării fără justificare a obligației de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare în favoarea reclamantei.