Tag-Archive for » vânzare «

Fondul Suveran al României va lua ființă în cel cel mai scurt timp, după ce Parlamentul a adoptat legea care constituie actul său de naștere. Cu respectarea impunerilor europene, potrivit cărora Fondul nu va beneficia de garanții de stat, 33 de mari companii vor ajunge în administrarea structurii-gigant care va putea inclusiv să vândă pachete majoritare de acțiuni. Capital vă prezintă ce este Fondul Suveran precum și ce companii va include el.

FSDI este  înfiinţat ca societate cu activitate de intermediere financiară, care să respecte condiţiile din metodologia UE, astfel încât să fie clasificat ca o companie în afara sectorului administraţiei publice de către Eurostat, respectiv să nu aibă impact pe deficit şi datorie publică. Mai mult …

Le vedem zilnic, în cele mai neașteptate locuri! Deșeurile din material plastic sunt aproape omniprezente. Aruncate de către indivizi inconștienți, cu severe carențe de educație, și adesea ignorate de către autoritățile locale, deșeurile de plastic sunt luate de către vânt sau transportate de către șuvoaiele de apă, fiind împrăștiate care încotro.

Din vârf de munte și până în aglomerările urbane, aceste deșeuri sunt capabile, atunci când sunt prezente în număr mare, să transforme orice loc într-un peisaj dezolant, demn de cele mai urâte vise, oricât ar fi fost de frumos anterior. Privind la deșeurile împrăștiate prin păduri, prin albiile râurilor, în fostele zone industriale sau pe la margini de oraș realizezi că nu tot omul sfințește locul. În multe dintre orașele și satele României gestionarea modernă a deșeurilor e doar o glumă sau a devenit o sintagmă lipsită de înțeles. Mai mult …

risipa_alimentara

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind reducerea risipei alimentare, adoptată de Parlament pe 18 octombrie.

Legea stabileşte definiţia risipei alimentare şi prevede vânzarea la preţ redus sau donarea unor produse aflate la limita datei de expirare pentru consum.

Operatorii economici din sectorul agroalimentar vor fi obligaţi să întreprindă acţiuni de prevenire a ripisei de alimente, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia, comercializarea produselor.

Agenţii economici care vor încalca prevederile acestui act normativ riscă amenzi cuprinse între 1.000 şi 3.000 de lei pentru microîntreprinderi, de la 3.000 la 6.000 de lei, pentru IMM-uri, şi de la 6.000 la 10.000 de lei pentru întreprinderi mari.

În termen de 6 luni de la data publicării legii, autorităţile, împreună cu Ministerul Agriculturii, vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor.

teren

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a discutat cu producătorii agricoli pe proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole, şi a convenit că persoanele fizice vor putea achiziţiona terenuri agricole în limita a 150 de hectare, iar cele juridice până la cel mult 1.500 de hectare.

Limita suprafeţei de teren agricol pe care o poate achiziţiona o persoană juridică este similară cu cea aplicată în Ungaria.

Şeful MADR a declarat că vor fi introduse în lege şi alte condiţii. O condiţie ar fi ca persoana care cumpără teren să fi fost fermier pe o perioadă de cel puţin 5 ani, iar 75% din veniturile firmei să provină din agricultură.

În data de 1 ianuarie 2014, România a liberalizat piaţa funciară, conform obligaţiilor incluse în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Această schimbare permite persoanelor fizice din UE să cumpere terenuri agricole în ţară, demers care a modificat regimul existent până la finele lui 2013, când doar persoanele juridice aveau acest drept.

În prezent, România are 13,298 milioane de hectare teren agricol, iar preţul unui hectar porneşte de la 2.000 de euro şi poate ajunge până la 18.000 de euro.

images-8Ministerul Finanțelor Publice vine cu al doilea pachet de măsuri concrete de simplificare și cu facilități acordate atât mediului de afaceri, cât și anumitor categorii de persoane fizice.

Pachetul vizează modificări ale Codurilor fiscal și de procedură fiscală, ale Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, și OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, precum și modificări ale unor proceduri interne.

Ministerul Finanțelor are în vedere extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice, pentru toate modalitățile de plată existente la nivel național (internet banking, mobile banking, terminale de plată și ATM-uri aparținând instituțiilor de credit). Măsura își propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de plată moderne de către cetățeni prin reglementarea acceptării ca dovadă a plății, de către toate instituțiile publice, a documentelor care atestă realizarea tranzacțiilor atât la ghișeu, cât și în online.

Din toamnă, adeverințele de venit și certificatele de atestare fiscală vor putea fi cerute și transmise online către instituțiile publice beneficiare.
Concret, de la 1 noiembrie 2016, ANAF va pune la dispoziție celorlalte instituții publice, inclusiv primării, pe bază de protocol de schimb de informații, pârghiile necesare în vederea transmiterii, în format electronic, a documentelor ce atestă situația fiscală a contribuabililor, în vederea acordării, de către instituțiile respective, a unor drepturi legale. Mai mult …

images3456În condițiile de exigență ale art.1544 C.civ., intitulat Arvună confirmatorie, dacă, la momentul încheierii contractului, o parte dă celeilalte, cu titlu de arvună, o sumă de bani sau alte bunuri fungibile, în caz de executare arvuna trebuie imputată asupra prestației datorate sau, după caz, restituită dacă partea care a dat arvuna nu execută obligația fără justificare, cealaltă parte poate declara rezoluțiunea contractului, reținând arvuna. Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte poate declara rezoluțiunea contractului și poate solicita dublul acesteia, în ambele situații însă fiind necesar că neexecutarea să fie fără justificare, întrucât per a contrario operează prevederile art.1545 C.civ. conform căruia arvuna se restituie când contractul încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părti.

Perfectarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului cu o tertă persoană, precedată și de încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare în favoarea aceleiași persoane nu este de natura a atrage în mod automat activarea clauzei contractuale pe care își întemeiază apelanta-reclamantă pretențiile, câtă vreme această presupune în mod necesar existența unei culpe a pârâților, iar din această perspectivă s-ar fi impus ca reclamanta să dovedească în mod convingător că avea mijloacele necesare pentru achitarea diferenței de preț la termen, termenii clauzei referitoare la arvună fiind necesar a fi interpretați sistematic, urmând că restituirea dublului avansului să opereze doar în situația neexecutării fără justificare a obligației de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare în favoarea reclamantei.

auditor energetic
Atunci când vrei să vinzi sau să închiriezi un imobil, nu poți finaliza demersul fără să ai certificatul energetic al acelui spațiu. Acest certificat este elaborat de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului, proprietarului, administratorului clădirii. El are o valabilitate de 10 ani de la data înscrisă în certificat, cu excepția cazului în care pentru respectivul imobil la care există certificat valabil, au loc lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acestuia.

În momentul vânzării sau închirierii unui imobil, proprietarul are obligația de a pune la dispoziția cumpărătorului/chiriașului anterior perfectării contractului o copie de pe acest certificat. La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul energetic, în original, către noul proprietar. Atunci când este înregistrat la administrația financiară contractul de închiriere, proprietarul va depune la organul fiscal o copie de pe acest certificat. Mai mult …

images (77)Fermierii care au avut transfer de exploatație în 2015 sunt indignaţi că încă nu au primit niciun ban pentru campania anului trecut. Astfel, sunt 4963 de producători agricoli cu cerere de plată în sectorul vegetal implicați în transferul de exploatație iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) achitase până la începutul lunii iunie 2138 de fermieri.

Prin urmare, APIA a publicat o serie de informații referitoare la transferul exploatațiilor agricole și modul în care acesta influențează plățile ajutorului sau sprijinului acordat pentru exploatațiile respective.

Conform prevederilor legale, transferul unei exploatații înseamnă „vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de tranzacție similară care are drept obiect unitățile de producție în cauză”. Potrivit art. 28 din O.U.G. nr. 3/2015, dacă o exploatație este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată și înainte să fi fost îndeplinite toate condițiile de acordare a plății, cedentului (beneficiarul a cărui exploatație este transferată unui beneficiar) nu i se acordă niciun ajutor pentru exploatația transferată.

Ajutorul solicitat de cedent se acordă cesionarului (beneficiarul căruia i se transferă exploatația), cu respectarea condițiilor:

– În termen de 10 zile calendaristice de la realizarea transferului de exploatație, cesionarul notifică APIA asupra transferului și cere plata ajutorului și/sau a sprijinului;
– Cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de APIA cu privire la transferul de exploatație;
– Sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea ajutorului și/sau a sprijinului în ceea ce privește exploatația transferată.

banci_teren_agricolCetățenii străini vor achiziționa mai greu suprafețe agricole în România, întrucât, potrivit anunţului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, Legea nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole urmează să fie modificată în acest sens.

Fermierii români insistă asupra modificării legii, ministrul precizând că este o presiune foarte mare din partea acestora, care “consideră că vânzarea a condus la înstrăinarea terenurilor și producătorii români nu mai au ce să lucreze”.

Vom introduce filtre care să asigure că nu ajunge oricum și la oricine. E clar că sunt vizate persoanele care nu au cetățenie română. “, a mai spus Achim Irimescu.

bloc ANL
Cererea tot mai mare de locuințe către ANL, l-a determinat pe legiuitor să relaxeze și să diversifice condițiile în care poate fi închiriată o astfel de locuință socială, să ofere posibilitatea cumpărării ei în rate respectând anumite condiții și să acorde anumite drepturi, dar și obligații deținătorilor de locuințe ANL.

Dinamica socială l-a determinat pe legiuitor să adopte HG 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii 152/1998 privind înființarea ANL aprobate prin HG 962/2001 care a fost publicată în Monitorul Oficial 284 din 14 aprilie 2016. Mai mult …