Categories
Administraţie publică locală Agricultură şi silvicultură Articole Economie IMM Persoane juridice. Societăţi

Drepturi economice pentru locuitorii din Apuseni. Ce avantaje oferă CARNETUL DE MOȚ?

Țara Moților este, fără îndoială, un tărâm de basm, de legendă. E un loc în care istoriile fermecătoare și tradițiile ancestrale se află la ele acasă. Țara Moților (ori „Țara de Piatră”) este un ținut al munților și al pădurilor nesfârșite, unde și-au aflat adăpostul, odinioară, căpeteniile Răscoalei de la 1784-1785.

Categories
Achiziţii publice Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

A fost înființat Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate. Ce rol îndeplinește, în sistemul achizițiilor publice?

Mai de voie, mai de nevoie, în România a fost înființată o unitate de achiziții centralizate. O unitate ce-ar fi trebuit înființată mai demult, încă de la finele anului 2016. Oricum, mai bine mai târziu, decât deloc (și cu mari pierderi).

De ce a fost necesară înființarea unei asemenea unități? Datorită prevederilor unei decizii a Comisiei Europene! Este vorba despre Decizia prin care a fost aprobat Acordul de parteneriat cu România pentru perioada de programare financiară 2014-2020.

Categories
Administraţie publică centrală Drept penal Ştiri

Distribuirea banilor obţinuţi din valorificarea bunurilor confiscate în materie penală

lcSumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile intrate prin confiscare în proprietatea privată a statului vor fi alocate, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare.

Astfel, Regulamentul privind distribuirea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate în materie penală după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare a fost aprobat de Guvern.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Sănătăţii vor primi câte 20% din sume rezultate, iar 15% vor ajunge la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Ministerul Justiţiei şi asociaţiilor şi fundaţiilor cu obiect de activitate în domeniul social.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Înfiinţarea instituţiei care va gestiona şi valorifica resursele naturale

padure_despaduriere_taiere_copaci_04215700Proiectul de lege care include înfiinţarea instituţiei publice cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi din fonduri proprii, având atribuţii principale ca gestionarea, administrarea şi valorificarea resurselor naturale, terenurilor cu destinaţie agricolă sau forestieră proprietate publică şi privată a statului, a fost depus la Senat.

Astfel, se propune înfiinţarea Agenţiei Resurselor Statului (ARS) pentru administrarea Fondului Suveran de Investiţii ca instituţie publică şi se va afla în subordinea Parlamentului. Noua instituţie va fi condusă de un preşedinte ajutat de doi vicepreşedinţi, numiţi de Parlament.

Proiectul prevede şi efectuarea unei analize a modului de gestionare a resurselor statului în perioada 1990-2016, precum şi prezentarea unui raport, Parlamentului, care va include modalităţile de recuperare a resurselor gestionate cu încălcarea legii.

Categories
Administraţie publică centrală Agricultură şi silvicultură Articole Economie Protectia mediului

O nouă procedură de aprobare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă!

padure„Copacului drept nu-i e dat să aibă o viață foarte lungă în pădure”, spune proverbul. Dincolo de sensul metaforic al acestei cugetări, un arbore are șanse mici să ajungă secular dacă aparține uneia dintre speciile furnizoare de masă lemnoasă apreciată și – ca un alt factor potrivnic longevității sale – mai are și trunchiul drept. E numai bun de transformat în cherestea!

Odată ajuns în tărâmul codrilor, turistul sau iubitorul de natură fermecat de frumusețea locurilor nu mai vede copacii, din cauza pădurii. În schimb, negustorul de masă lemnoasă vede doar copacii… buni de valorificat. După tăiere, la vederea cioturilor, ne cam întristăm, deși lemnul, sub diferite forme, se găsește din belșug în fiecare casă.

Categories
Articole Protectia mediului

Ce facem cu vehiculele scoase din uz? Le reciclăm!

SCMPOST 10APR15 CH SCRAPPEDÎn scopul combaterii poluării mediului înconjurător, multe țări au elaborat legi create special pentru a repara distrugerile cauzate de poluările necontrolate și pentru a preveni viitoarele poluări ale mediului. În 1970 SUA a adoptat Legea pentru Aer Curat care prevedea reducerea emisiilor de dioxid  de sulf, în scopul reducerii poluării aerului.

Tot mai mule națiuni încep să înțeleagă importanța de a lupta pentru a avea un mediu înconjurător curat, fapt ce depinde exclusiv de oameni. Astfel, legislația a dus în timp la diminuarea poluării aerului și apelor în țările dezvoltate. Astfel, vehiculele din 1990 emit mai puțini oxizi de azot ca cei din 1970, iar astăzi se tinde spre implementarea mașinilor electrice care să nu mai polueze atmosfera.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Obiectivele ICR completate printr-o Hotărâre de Guvern

279442_articol

Pe 27 mai, Guvernul a adoptat o Hotărâre potrivit căreia Institutul Cultural Român va putea desfăşura activităţi de valorificare a resurselor proprii.

Aceste activităţi constau în vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize şi programe pe bază de contracte de cercetare, precum şi în proiecte realizate în parteneriat public-privat, care vor fi finanţate integral din veniturile proprii.

De asemenea, pentru desfăşurarea acestor activităţi, Institutul Cultural Român va utiliza personal propriu de specialitate, iar veniturile realizate se vor folosi pentru finanţarea cheltuielilor cu acţiunile cu caracter ştiinţific şi social-cultural.

Prevederile actului normativ vin să completeze actualele obiective ale ICR, prevăzute în Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 2 septembrie 2013.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri

Declaraţia 205, termen limită – 2 martie 2015

date-calendar-libere-640x250Data de 2 martie 2015 este termenul limită de depunere a declaraţiei 205.

Persoanele care trebuie să depună declaraţia 205 sunt:

  • plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
  • intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Veniturile pentru care se depune declaraţia sunt cele din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate conform Codului civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere; venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract; venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal; câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; venituri din salarii; venituri din dividende; venituri din dobânzi; câştiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăţilor închise şi al părţilor sociale; venituri din lichidarea persoanei juridice; venituri din premii; venituri din jocuri de noroc; venituri din pensii; venituri din arendare, precum şi venituri din alte surse.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Bunurile perisabile supuse măsurilor asigurătorii se valorifică… în viteză!

imagesOdată cu aplicarea măsurilor asigurătorii, persoanele cu datorii fiscale se trezesc în situaţia de a avea bunurile indisponibilizate. Pentru bunurile care se alterează rapid, Codul de procedură fiscală prevede necesitatea unei valorificări făcută în doi timpi şi trei mişcări. Fiindcă şi valoarea acestor bunuri scade alarmant de repede, de la o zi la alta!

Ordinul nr. 1682/2014 privind modificarea Ordinului MFP nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii sau executorii prevăzute de către Codul de procedură fiscală, a văzut lumina tiparului în “Monitorul Oficial” nr. 935/2014.