Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului

man
Ministerul Apărării Naţionale a supus dezbaterii publice proiectul de H.G. privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, Ministerul Transporturilor a solicitat transmiterea unor suprafeţe de teren din imobilele 2649 Iaşi, judeţul Iaşi şi 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflate în domeniul public al statului, din administrarea MAN în administrarea MT, pe o perioadă de 10 ani, în vederea realizării de către Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, a obiectivelor NDB (radiofar apropiat pentru Aeroportul Internaţional Iaşi) şi ILS-DME (sistem de aterizare instrumental de precizie pentru Aeroportul Constanţa – Mihail Kogălniceanu).

MAN a fost de acord cu transmiterea suprafeţelor de teren de 6.154 mp din imobilul 2649 Iaşi, respectiv 961 mp din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pe o perioadă de 10 ani, în vederea realizării de către Regia Autonomă “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, a obiectivelor NDB şi ILS-DME.