Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public a fost modificat şi completat de Ordinul nr. 81/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Clasificarea Ocupaţiilor din România va fi actualizată

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a emis două ordine prin care se actualizează Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) şi se simplifică procedura de actualizare periodică la cererea utilizatorilor, ce  urmează a fi transmise la preşedintele Institutului Naţional de Statistică în vederea  semnării.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Spaţiul Privat Virtual înregistrează peste un milion de utilizatori

Spaţiul Privat Virtual (SPV) înregistrează, începând cu luna aprilie, peste un milion de utilizatori, care s-au înrolat în aplicaţie de la lansarea acesteia, în anul 2014, potrivit unui comunicat.

Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, gratuit şi disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Categories
IMM Ştiri

Standarde în managementul calităţii şi al managementului de proiect

descărcare

Servicii de informare şi asistenţă personalizată în domeniul identificării şi procurării standardelor româneşti şi internaţionale în vigoare, mergând de la cele cu aplicabilitate generală şi până la cele de nişă, sunt oferite de Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi pentru a satisface nevoia companiilor şi organizaţiilor ieşene de implementare şi aliniere la nivelul standardelor de calitate internaţionale, în cadrul Centrului Zonal de Informare în Standardizare.

Astfel la la Centrul Zonal ASRO din Cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi sunt disponibile standardul ISO 10008:2014, Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tranzacţii comerciale electronice de tipul de la afacere la consumator.

Acest standard internaţional este compatibil cu ISO 9001 şi ISO 9004 şi vine în sprijinul obiectivelor celor două standarde pentru aplicarea eficace şi eficientă a sistemului B2C ECT. Un sistem B2C ECT implementat conform prezentului standard internaţional (ISO 10008) poate fi un element al unui sistem de management al calităţii. O altă noutate demnă de semnalat se referă la disponibilitatea standardului ISO 21500:2014, Linii directoare pentru managementul de proiect.

Categories
Comunicaţii Legislaţie utilă Ştiri

Legea referitoare la identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay

descărcare

Sesizarea Avocatului Poporului (AP) privind Legea referitoare la identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay va fi discutată marţi de Curtea Constituțională a României (CCR). Astfel obiecția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile Legii de modificare și completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, act oferit de orice program legislativ, va fi dezbătută de CCR.

Reamintim că AP a sesizat, pe 9 iulie, Curtea cu Legea de modificare a OUG 111/2011 invocând că actul normativ contravine prevederilor art. 1 alin. (5), art. 26, art. 53 alin. (2) și art. 147 alin. (4) din Constituție deoarece soluția legislativă referitoare la obligația de a stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă de 6 luni de la data reținerii acestora este afectată de un viciu de constituționalitate din perspectiva considerentelor reținute în Decizia CCR nr. 1258/2009.

Actul normativ contestat nu prevede garanții suficiente care să permită asigurarea unei protecții eficiente a datelor față de riscurile de abuz, precum și față de orice accesare și utilizare ilicită a datelor cu caracter personal.