Tag-Archive for » utilizator «

Cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor este reglementat prin Legea nr. 241/2006.

Conform legii are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu. Mai mult …

electric dangerMai înainte de-a învăța scrisul și socotitul, știm deja, prin grija familiei, că aparatele și instalațiile electrice ascund o energie pe cât de misterioasă, pe-atât de primejdioasă. Asemenea focului, electricitatea de uz casnic sau industrial rămâne inofensivă doar atâta timp cât organismul uman nu experimentează în mod nemijlocit influența sa necontrolată. Mai mult …

computer

Din 28 martie Ministerul Fondurilor Europene (MFE) vrea să lanseze public modulul pentru cererea de finanţare în cadrul aplicaţiei pentru depunerea online a proiectelor europene.

În perioada 8-18 martie, aplicaţia a fost testată de peste 1.000 de utilizatori.

„Versiunea 1.0 Beta a MySMIS funcţionează din 1 martie 2016. Această versiune a fost în testare internă şi testare publică. În perioada actuală se reţin cerinţele justificate şi se remediază bug-urile (nefuncţionalităţile). Avem intenţia ca în 28 martie să putem anunţa ca fiind lansat public modulul de depunere a cererii de finanţare. În acest sens, sunt funcţionale două module: un modul back-office — „Definire apel”, respectiv un modul front-office — „Depunere Cerere de finanţare”, au afirmat reprezentanţii Ministerului.

VOT - PARLAMENT - CROITORU
Plenul Senatului a votat noua lege Big Brother cu 91 de voturi pentru şi 3 împotrivă.

Actul normativ prevede că firmele de comunicaţii au obligaţia să păstreze timp de trei ani de zile datele de trafic ale abonaţilor sau utilizatorilor. Instituţiile cu rol în apărare şi siguranţă naţională nu vor putea avea acces la aceste date decât cu aprobarea unui judecător.

Proiectul mai prevede că datele de trafic, de identificare a echipamentului și de localizare solicitate nu fac obiectul ștergerii sau anonimizării de către furnizori, atunci când solicitarea formulată este însoțită sau urmată de o notificare cu privire la necesitatea menținerii lor, în scopul identificării și conservării probelor sau indiciilor temeinice, în cadrul investigațiilor pentru combaterea infracțiunilor sau în domeniul apărării și securității naționale, atât timp cât subzistă motivele care au stat la baza solicitării, dar nu mai mult de 5 ani de la data solicitării sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței de judecată.

images

Prin adoptarea unei propuneri legislative pentru completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată în Monitorul Oficial nr. 85 din 8 februarie 2013, plenul Senatului a decis că utilizatorii care își plătesc facturile de apă și canalizare nu pot fi debranșați de la rețelele publice de distribuție a apei din cauza restanțierilor.

Potrivit raportului Comisiei pentru administrație, Legea a fost completată cu prevederea potrivit căreia „operatorii nu au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare acelor utilizatori din imobilele condominiale care achită contravaloarea serviciilor furnizare-prestare, iar debitele utilizatorilor care nu achită contravaloarea serviciilor furnizare-prestare aflați în imobilele condominiale pentru care nu există modalitatea tehnică de debranșare individuală, vor fi recuperate în instanță”.

Propunerea legislativă a fost inițiată de senatorul UNPR Haralambie Vochițoiu şi a fost adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, cu 79 de voturi pentru, 33 împotrivă și 4 abțineri, urmând să intre în dezbaterea Camerei Deputaților.