Tag-Archive for » Uniune Europeană «

Propunerile Codului Administrativ făcute în parlamentul de la Bucureşti nu sunt în conformitate cu angajamentele agreate anterior de guvernul României şi, în cazul în care condiţiile convenite nu sunt îndeplinite, acest lucru constituie motiv de suspendare a plăţilor către priorităţile programelor afectate, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

”Comisia Europeană are obligaţia de a asigura buna folosire a bugetului Uniunii Europene, iar în acest context Comisia şi România au convenit acum câţiva ani asupra unor condiţii privind folosirea fondurilor ESIF (structurale şi de investiţii) în perioada actuală, astfel încât să se asigure că administraţia publică este bine echipată pentru a garanta folosirea corectă a fondurilor europene.  Mai mult …

windows10-data-protection
Începând cu 25 mai 2018 va intra în vigoare Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Potrivit art. 37 al Regulamentului, operatorii de date şi persoanele împuternicite de operatori sunt obligaţi, în anumite situaţii, să desemneze un responsabil cu protecţia datelor.

Prezentul regulament urmăreşte să contribuie la realizarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie şi a unei uniuni economice, la progresul economic şi social, la consolidarea şi convergenţa economiilor în cadrul pieţei interne şi la bunăstarea persoanelor fizice.

Prevederile Regulamentului vor fi aplicabile în mod direct în toate statele membre ale Uniunii Europene.

protectie lege justite
În şedinţa din 10 februarie, Guvernul a adoptat proiectul de Lege privind ordinul european de protecție.

Conform acestui proiect, măsura de protecție în materie penală, emisă pentru a proteja o persoană care este sau ar putea fi victimă a unor infracțiuni poate fi extinsă de autoritățile competente din România și pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Actul normativ transpune în legislația națională Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție.

Autoritatea competentă în România pentru emiterea ordinului european de protecție este organul judiciar pe rolul căruia se află cauza în care s-a dispus măsura de protecție pe baza căreia se solicită emiterea ordinului european de protecție. Mai mult …