Tag-Archive for » unitati «

Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile – dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care de la domiciliu până la şcoală au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare s-a impus necesitatea adoptării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Mai mult …

eeEficiența energetică este o noțiune tot mai des pomenită, în actualul context. Practic, eficiența energetică ne permite să avem acces la aceleași beneficii – de pildă iluminat ambiental sau o bună încălzire a clădirilor în sezonul rece, în condițiile în care consumul de energie este, finalmente, mai redus. Și costurile pe măsură, mai scăzute. Sună foarte bine, nu-i așa? Mai mult …

sclÎn ipoteza în care diverşii factori decidenţi din domeniul educaţiei naţionale ar fi întrebaţi dacă sistemul de învăţământ românesc a avansat pe o cale bună după schimbarea de regim din decembrie 1989, este destul de probabil că răspunsurile predominante ar fi afirmative.

Dacă am formula aceeaşi întrebare către cetăţeni cu diverse niveluri de pregătire şcolară şi din variate categorii socio-profesionale, răspunsurile majoritare s-ar putea să nu fie la fel de optimiste şi măgulitoare pentru sistemul de învăţământ mioritic. Mai mult …