Categories
Articole Dreptul muncii Învăţământ şi educaţie

Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă în unităţile de învăţământ!

Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă, în anul 2019, în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia, a fost stabilită prin Ordinul nr. 3956/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 386/2019.

Conform Ordinului mai sus menţionat, în anul 2019 se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă sub formă de vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei/salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi/sau timpul de muncă.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Programul naţional de cadastru: finanţarea înregistrării sistematice pentru municipii, orașe, comune. Noi precizări!

airmapBine era ca majoritatea covârșitoare a imobilelor din țară să fi fost deja înscrise în evidențele cadastrale, dar… mai bine mai târziu decât niciodată. Sau mai bine parțial decât deloc! După cum se știe, cadastrul şi cartea funciară alcătuiesc un sistem unitar, obligatoriu, de evidenţă tehnică, economică, juridică a imobilelor de pe teritoriul ţării.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Modificări la Legea imobilelor naţionalizate

downloadGuvernul a acceptat şapte amendamente la Legea imobilelor naţionalizate, prin care limitează punctele pentru cumpărătorul de drepturi litigioase, dar modifică condiţia de schimbare a categoriei terenului pe izlazul comunal şi nu mai tratează chiria către proprietarul unui spital/şcoală ca plată lunară.
O modificare vizează regimul juridic al terenurilor aflate pe izlazul comunal, care pot fi acordate foştilor proprietari în cazurile în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibilă. Potrivit noii reguli acceptate de Guvern, fostul proprietar care primeşte activul nu mai are interdicţia legală de a schimba categoria de folosinţă a terenului, însă pentru a opera această modificare nu mai depinde doar de votul localnicilor, ci este obligat să obţină un aviz prealabil din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
În proiectul iniţial era menţionată obligaţia păstrării categoriei de folosinţă a terenului de pe izlazul comunal, cu menţiunea că regimul juridic se poate schimba numai cu acordul populaţiei cu drept de vot, exprimat prin referendum.
Totuşi, Guvernul a acceptat un amendament propus de către deputatul PSD Florin Iordache, care elimină obligaţia menţinerii categoria de folosinţă a terenului, dar presupune că, pentru schimbarea regimului juridic şi a categoriei de folosinţă, este nevoie şi de un aviz “prealabil” din partea Ministerului Agriculturii, nu doar de acordul populaţiei din respectiva unitate administrativ-teritorială.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Sistarea lucrărilor la Unitatea 5 de la Cernavodă

download (1)Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Economiei, lucrările la Unitatea 5 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă vor fi oprite, urmând să fie schimbată destinaţia şi folosirea spaţiilor şi structurilor deja realizate, pentru exploatarea în siguranţă a Unităţilor 1 şi 2, dar şi pentru îmbunătăţirea răspunsului centralei în caz de accidente severe.
Finanţarea activităţilor pentru schimbarea destinaţiei şi utilizării spaţiilor se va face din sursele proprii ale Nuclearelectrica.
Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, a fost prevăzută (în 1978) să cuprindă 4 Unităţi CANDU 6 a 706,5 MW fiecare, profil care a fost extins ulterior la 5 Unităţi. Prin HG nr.750/1990, s-a aprobat studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5×700 MW”. Caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici şi prevederile de realizare a acestor 5 unităţi, au fost menţionate prin Anexa la Hotărârea menţionată. Ulterior, această Hotărâre a fost modificată cu HG nr. 341/1993.
La moment, pe amplasamentul CNE Cernavodă, sunt în funcţiune Unităţile 1 şi 2, Unităţile 3 şi 4 sunt planificate să fie finisate la nivelul anilor 2019 şi respectiv 2020, iar Unitatea 5 se află în conservare.