Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Ministerul Finanţelor aduce lămuriri privind condiţiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată

Pentru a clarifica modul de aplicare a legislaţiei fiscale, Ministerul Finanţelor a publicat pe site-ul propriu o circulară privind condiţiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată, pentru anumite operaţiuni.

Categories
Articole Fiscalitate

Procedura evaluării fiscale are o nouă reglementare!

Ordinul nr. 393/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 286/2021, prevede adoptarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoare adăugată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Clarificări privind aplicarea sistemului TVA la încasare

Potrivit unui comunicat ANAF, prin Legea nr. 296/2020 au fost modificate prevederile Codului fiscal, intenţia fiind ca, începând cu 1 ianuarie 2021, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent şi în anul în curs nu a depăşit plafonul de 4.500.000 lei să poată opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-au exercitat opțiunea.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată va suferi modificări

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Procedura privind eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată

Ordinul nr. 3225/2020 a aprobat Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.

Categories
Legislaţie utilă

ORDIN nr. 3225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

 În baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 326 alin. (4), (41) şi (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Categories
Internaţional Ştiri

Statele membre UE vor scuti de TVA achiziţionarea de vaccinuri împotriva coronavirusului

Comisia a salutat adoptarea unor noi măsuri importante care vor permite statelor membre să scutească spitalele, medicii şi persoanele fizice din UE de taxa pe valoarea adăugată (TVA) atunci când achiziţionează vaccinuri împotriva coronavirusului şi kituri de testare pentru depistarea acestuia.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Modificări privind aplicarea cotei de TVA redusă!

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost modificată de Legea nr. 248/2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Categories
Economie Ştiri

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată au fost suplimentate

În Monitorul Oficial nr. 838/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Avem un nou model al declaraţiei informative privind livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Avem un nou model al declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Ordinul nr. 3281/2020 prevede modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.