Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Ministerul Finanţelor continuă demersurile în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor

Ministerul Finanţelor continuă demersurile în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, cu accent pe prevenirea, combaterea evaziunii fiscale precum și îmbunătățirea gradului de colectare a TVA.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

În Monitorul Oficial nr. 242/2022 a fost publicat Ordinul nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare din cadrul organului fiscal competent.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Bugete Învăţământ şi educaţie Ştiri

Mai multe unităţi administrative au primit fonduri suplimentare

Hotărârea nr. 185/2022 pevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Cum va fi organizat Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%?

Procedura privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5% a fost aprobată de Ordinul nr. 98/2022.

Registrul este organizat în format electronic şi este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Procedura plăţii sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

Contribuabilii care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie specială de TVA, prin mijloace electronice puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pe pagina proprie de internet.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Un nou model al Declaraţiei 093!

Ordinul nr. 1941/2021 prevede modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

De la 1 ianuarie 2022 încă o categorie de bunuri va beneficia de TVA redus!

De la 1 ianuarie 2022 încă o categorie de bunuri va beneficia de TVA redus.

Dacă ieri menţionăm că articolul 291 alineatul (3) din Codul fiscal a fost modificat prin includerea unor noi categorii de bunuri care beneficiază de TVA redus de 5 % iată că acest articol a fost din nou modificat, modificare adusă de Legea nr. 291/2021.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Modificare de ultimă oră a Codului fiscal!

Legea nr. 286 şi 287/2021 prevede completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Ca noutate se va aplica cota redusă de TVA de 5% pentru o nouă categorie de livrări de bunuri.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Proiect. Aplicarea scutirilor de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor ce cuprind menţiuni referitoare la aplicarea scutirilor de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Norme privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale!

În vederea alocării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale trebuie să depună cererea, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 30 octombrie 2021.