Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

A fost aprobată Procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată

Procedură se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Calendarul obligaţiilor fiscale, 5 august 2022!

Conform calendarului obligaţiilor fiscale publicat de ANAF, vineri, 05.08.2022, aveţi obligaţia depunerii declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Calendarul obligaţiilor fiscale – iulie 2022

Conform calendarului de obligaţii fiscale vineri 29 iulie trebuie depuse:

-Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANAF a rambursat TVA în cuantum de 2,78 miliarde lei, în luna iunie

Agenția Națională de Administrare Fiscală a rambursat în luna iunie 2,78 miliarde lei, cu un miliard de lei mai mult decât în iunie 2021, dar și peste media lunară din anul 2022 (de 1,82 miliarde lei).

Categories
Articole Economie Fiscalitate

Modificări de ultimă oră în domeniul fiscal și vamal

OUG nr. 85/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 594/2022, prevede modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Ministerul Finanţelor continuă demersurile în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor

Ministerul Finanţelor continuă demersurile în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, cu accent pe prevenirea, combaterea evaziunii fiscale precum și îmbunătățirea gradului de colectare a TVA.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

În Monitorul Oficial nr. 242/2022 a fost publicat Ordinul nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Procedura se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare din cadrul organului fiscal competent.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Bugete Învăţământ şi educaţie Ştiri

Mai multe unităţi administrative au primit fonduri suplimentare

Hotărârea nr. 185/2022 pevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Cum va fi organizat Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%?

Procedura privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5% a fost aprobată de Ordinul nr. 98/2022.

Registrul este organizat în format electronic şi este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Procedura plăţii sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

Contribuabilii care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie specială de TVA, prin mijloace electronice puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pe pagina proprie de internet.