Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Proiect. Aplicarea scutirilor de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea prevederilor ce cuprind menţiuni referitoare la aplicarea scutirilor de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Norme privind alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale!

În vederea alocării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale trebuie să depună cererea, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 30 octombrie 2021.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Normele metodologice în materie de TVA au suferi modificări

Normele de aplicare a Codului fiscal au fost recent modificate de Hotărârea nr.928/2021.

Categories
Articole Fiscalitate

Regimul special UE aplicabil pentru serviciile furnizate pe cale electronică

Începând cu 1 iulie 2021, odată cu aparitţia O.U.G. nr. 59/2021, regimul special UE-OSS aplicabil pentru serviciile furnizate pe cale electronică, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi de televiziune s-a extins pentru toate serviciile prestate către persoane neimpozabile şi care au locul prestării în alt stat membru decât cel în care este stabilit prestatorul.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

ANAF a aprobat modelul şi conţinutul formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

ANAF a aprobat modelul şi conţinutul formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

În Monitorul Oficial nr. 791/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1253/2021 ca re prevede aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Taxe/Impozite

6 august – termen limită pentru depunerea Formularului 092

Conform comunicatului ANAF, vineri, 6 august este termenul limită pentru depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania – Formularul 092.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

ANAF. Proiect privind plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate pentru misiunile diplomatice și consulate

ANAF a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind Procedura de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular, pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, precum şi pentru aprobarea unor formulare.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

A devenit operaţional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA)!

ANAF anunţă că în vederea implementării pachetului TVA privind comerţul electronic, a devenit operaţional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA).

Categories
Internaţional Ştiri Taxe/Impozite

Începând cu 1 iulie 2021 vor fi introduse modificări ale modului în care se percepe TVA pentru vânzările online

Comisia Europeană a anunţat că noile norme privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru cumpărăturile online vor intra în vigoare în cursul acestei săptămâni.

Începând cu 1 iulie 2021, vor fi introduse o serie de modificări ale modului în care se percepe TVA pentru vânzările online, indiferent dacă consumatorii cumpără de la comercianţi din interiorul sau din afara UE.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Noutăţi privind formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Ordinul nr. 632/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 464/2021, prevede aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României.