Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Retrospectiva lunii septembrie 2023!

Polițele Euroins vor fi prelungite. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență! – elaborat de Diana Jitaru
Guvernul a adotat Ordonanța de urgență pentru instituirea unei prelungiri a termenelor…

Procedura de restituire a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit – elaborat de Diana Jitaru
Ordinul nr. 2438/2023 prevede aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri…

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA

Ordinul nr. 2494/2023 prevede modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.

Categories
Articole Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Procedura de restituire a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit

Ordinul nr. 2438/2023 prevede aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea nonprofit care are dreptul să solicite restituirea.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Procedura de restituire TVA aferente achizițiilor de bunuri efectuate de entitățile nonprofit

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Condițiile de aplicare a noilor scutiri de TVA în domeniul medical!

Hotărârea nr. 653/2023 prevede modificarea şi completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Actul normativ vizează stabilirea condițiilor de aplicare a noilor scutiri de TVA în domeniul medical, introduse în Codul fiscal prin Legea nr. 88/2023, precum și corelarea actualelor dispoziții ale normelor, cu prevederile Codului fiscal, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Facturarea electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tranzacțiile între firme

La 27 iulie 2023 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188, Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023 de autorizare a României să introducă o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante

Ordinul nr. 2045/2023 prevede modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Instrucțiuni privind utilizarea formularului „Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă”

Beneficiarii de fonduri acordate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă întocmesc şi transmit coordonatorilor de reformă şi/sau investiţii/ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale cu rol de agenţie de implementare “Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale” aferentă activităţilor desfăşurate în baza contractelor încheiate cu prestatorii de servicii sau alţi operatori economici.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Senatul României susține acordurile de cooperare administrativă în materie de TVA

Senatul României constată că propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce priveşte acordurile de cooperare administrativă în materie de TVA necesare pentru era digitală respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Modificări de ultimă oră ale Codului fiscal!

Legea nr. 88/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.