Categories
Articole Protecţie socială Social

Majorul care suferă de dizabilitate intelectuală poate solicita notarului public numirea unui asistent

Era necesară o intervenţie legislativă de amploare în materia măsurilor de ocrotire de drept civil de care pot beneficia persoanele fizice cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale, care presupune crearea, în legislaţia de drept comun, dar şi specială, a unor instrumente juridice de sprijin şi ocrotire adecvate pentru aceste categorii de persoane, care să asigure respectarea demnităţii, a drepturilor şi libertăţilor, dar şi a voinţei, nevoilor şi preferinţelor acestora, precum şi salvgardarea autonomiei lor.

Categories
Articole Drept civil

Critică de neconstituţionalitate vs. probleme de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale

Legislaţia prevede că cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

Însă există cazuri în care răspundem pentru fapta altuia, iar unul dintre ele este răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie.

Potrivit legislaţiei, art. 1372 C. civ, cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă sub interdicţie răspunde de prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urme persoane.

Menţionăm că răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Retragerea de la orele de religie va fi posibilă în baza unei cereri scrise a părinţilor

Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată

Potrivit deciziei Plenului Senatului, înscrierea şi reînscrierea elevilor la ora de religie vor fi posibile în baza unei cereri scrise a părinţilor sau a elevilor majori, aceeaşi procedură fiind valabilă şi la schimbarea opţiunii ori retragerea de la curs.

Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei opţiuni sau retragerea se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelului legal instituit pentru elevul minor. Situaţia şcolară se încheie, după caz, cu sau fără disciplina Religie“, se arată în proiect.

În luna aprilie Camera Deputaţilor  a votat proiectul de lege, Senatul fiind for legislativ decizional.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Amendamentul referitor la frecventarea orei de Religie, avizat pozitiv

tineri elevi studentiMembrii comisiei juridice a Senatului au discutat amendamentul Legii educaţiei propus de către Consiliului Consultativ al Cultelor din România.

Astfel, Comisia juridică a Senatului a avizat propunerea Consiliului Consultativ al Cultelor din România, potrivit cărei înscrierea elevului pentru a frecventa orele de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorului legal, iar schimbarea acestei opţiuni se face tot prin cerere scrisă.

În amendament se mai arată că “în cazul în care elevul nu frecventează orele de Religie, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină“.

Categories
Acţiunea civilă Articole Social

Punerea unei persoane sub interdicție judecătorească

punere sub interdictieAzi o să vă spun o poveste adevărată despre iubire, despre puterea de a te sacrifica pentru cel de lângă tine, despre înțelepciunea de a accepta că fiecare lucru pe care ți-l oferă viața are un scop, o adevărată lecție de viață. Eroii poveștii mele sunt două persoane în vârstă, două persoane respectabile, care întâmplător sunt vecinii mei.  Mereu cu zâmbetul pe buze bucurându-se unul de prezența celuilalt.

Într-o zi am întâlnit-o pe vecina mea pe doamna Ana în parcul aflat la două străzi de blocul unde locuiam, i-am zâmbit și am salutat-o politicos. M-a privit uimită ca și când mă vedea pentru prima dată și m-a întrebat dacă știu să îi spun unde locuiește pentru că nu își amintește. Mi-am dat seama că ceva era în neregulă cu ea. Am luat-o de braț și am condus-o până acasă unde l-am găsit pe soțul ei, pe domnul Radu. Acesta era îngrijorat de faptul că soția plecase să ia pâine acum 3 ore și de atunci nu mai știa nimic de ea. I-am povestit unde am găsit-o pe doamna Ana și motivul pentru care întârziase atâta.

Peste ceva vreme l-am întâlnit pe vecinul meu, era abătut și mi-a spus că starea de sănătate a soției lui este gravă, suferea pierderi de memorie, fiind diagnosticată de medici cu Alzheimer. Nu știa ce să facă pentru că nu și-a imaginat că viața îl va supune la o astfel de încercare. L-am sfătuit să facă demersurile pentru punerea sub interdicție a soției, pentru că starea ei de sănătate impunea acest aspect.

Categories
Organizare judiciară

Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – modificată şi completată

Marţi, 27 noiembrie, Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Potrivit acestuia, obligaţia de a notifica serviciul de asistenţă socială cu 40 de zile înainte de a părăsi ţara, nominalizând persoana care se va ocupa de întreţinerea copilului pe perioada absenţei, o au părinţii sau tutorii care au copii în întreţinere şi doresc să plece la muncă în străinătate.
Scopul Proiectului de lege constă în monitorizarea la nivelul autorităţilor locale şi centrale a situaţiei numărului de copii rămaşi în ţară în îngrijirea altor persoane.
Alte prevederi introduse de Proiectul de Lege sunt menite să asigure o mai bună responsabilizare a părinţilor în creşterea şi îngrijirea copilului, cu interzicerea folosirii copilului în activităţi de practicare a cerşetoriei în scopul de a obţine foloase materiale, a sancţionării cadrelor didactice în situaţia aplicării de tratamente umilitoare sau degradante, a sancţionării serviciilor publice de asistenţă socială pentru neîndeplinirea atribuţiilor.