Tag-Archive for » tranzacţii «

Grila notarilor, după care se calculează impozitele minime pentru tranzacţiile cu locuințe și onorariile, a fost stabilită în acest an cu valori în creștere cu 2% pentru apartamentele vechi și cu 2,5% pentru locuințele noi, la nivelul Bucureștiului.

Suprinzător, studiul de piaţă pentru anul 2018 privind valorile minime imobiliare în Municipiul Bucureşti, realizat la cererea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România (UNNPR), ridică preţul apartamentelor vechi, construite între 1967 şi 1977, cu un procent 2%, în timp ce apartamentelor noi, de după 2011, li s-a aplicat o majorare de 2,5%, comparativ cu preţurile din grila notarială din 2017.

 

Comisia Europeană (CE) a propus atenuarea reglementărilor privind instrumentele financiare derivate, o decizie în urma căreia fondurile de pensii vor economisi miliarde de euro, în încercarea de a stimula creşterea economiei europene.

Noile reglementări au fost introduse în 2012, pe fondul acuzaţiilor că tranzacţiile cu derivate ar fi accentuat criza financiară din 2007-2009. Autorităţile încearcă acum să sprijine creşterea economiei europene prin înăsprirea reglementărilor pentru companii şi investitori dar nu şi pentru marile bănci.  Mai mult …

titluri-de-stat
În România piața primară și secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei și valută,  este administrată de BNR. Titlurile de stat sunt obligațiuni care atestă datoria publică și reprezintă împrumuturi ale statului, în lei sau valută, pe termen scurt, mediu sau lung. Este considerat un mod sigur de investiție, pentru că statul nu poate da faliment, iar investitorul să riște să piardă banii.

În Monitorul Oficial 797 din 10 octombrie 2016 a fost publicat Regulamentul BNR nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României ale cărui prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2017. Regulamentul precizează cine poate participa pe piața primară a titlurilor de stat, adică cine le poate achiziționa la prima emisiune, reguli privind operațiunile de plasare a titlurilor de stat, modalități de evaluare a dealer-ului primar. În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, BNR va emite normele de aplicare ale acestui regulament. Mai mult …

societate financiar bancara

Hotărârea Guvernului României nr. 677/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 766 din 30 septembrie 2016. Actul normativ se aplică în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatori.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor se desemnează drept autoritatea națională responsabilă cu aplicarea normelor europene în domeniu și stabilește sancțiunile corespondente faptelor ce privesc nerespectarea acelorași dispoziții europene.

De asemenea, potrivit actului normativ, constituie contravenţie şi se sancţionează nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a prevederilor privind dreptul consumatorului ca la încheierea unui acord contractual cu un prestator de servicii de plată să poată solicita să deţină două sau mai multe mărci de plată diferite pe un instrument de plată cu cardul, atunci când un astfel de serviciu este oferit de prestatorul de servicii de plată, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Contravenţie constituie şi nerespectarea de către emitenţii, acceptanţii, entităţile de prelucrare şi alţi prestatori de servicii tehnice a prevederilor referitoare la interdicţia ca emitenţii, acceptanţii, entităţile de prelucrare şi alţi prestatori de servicii tehnice, în schemele de plată cu cardul, să insereze mecanisme automate, software sau dispozitive în instrumentul de plată sau echipamentul instalat la punctul de vânzare care limitează posibilitatea de alegere a mărcii de plată sau a aplicaţiei de plată sau a ambelor, de către plătitor sau de către beneficiarul plăţii atunci când utilizează un instrument de plată coetichetat, și se sancționeză cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

lcÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările ulterioare, şi a normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2007, Ministerul Finanţelor Publice este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale. Normele metodologice la datoria publică necesită completări sau revizuiri ale prevederilor existente:

a) în vederea alinierii la practicile utilizate de către alte oficii de datorie publică, urmare a diversificării operațiunilor de administrare a datoriei publice prin introducerea operațiunilor de răscumpărare anticipată/preschimbare a titlurilor de stat emise pe piața internă și externă;
b) privind emisiunile de titluri de stat pe piețele externe;
c) privind procedurile de emisiuni de titluri de stat pentru populație prin mecanismul Bursei de valori București;
d) privind modalitatea de rambursare a ratelor de capital aferente împrumuturilor în valută; și
e) reglementarea situaţiei în care beneficiarii finanţărilor rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate nu transmit Ministerului Finanțelor Publice documentele prevăzute în reglementările în vigoare, care sunt necesare efectuării plăţii de către Ministerul Finanțelor Publice.

Prin prezentul act normativ, Ministerul Finanţelor Publice are în vederea ajustarea cadrului procedural astfel încât să permită executarea operațiunilor de răscumpărare (buy back) și preschimbare (exchange) anticipată a titlurilor de stat, atât cele aflate în circulație pe piața internă, cât și cele de pe piața externă. Mai mult …

plafon numerar

Ideea legiuitorului de a limita încasările și plățile în numerar s-a născut din dorința de a putea combate evaziune fiscală, de a-i obliga pe români să utilizeze mijloacele de încasare și plată bancare, la vedere pentru ca toate tranzacțiile să fie mai mult decât transparente.

Legiuitorul a constatat că majoritatea schemelor evazioniste pleacă de la ideea unor plăți în numerar, cei vizați evitând circuitul bancar din motive lesne de înțeles. Cu această ocazie, probabil că se urmărește și descurajarea românilor de a plimba prin oraș genți pline cu bani și obligarea de a plimba banii doar prin conturi bancare! Mai mult …

lc+oleseaPrin proiectul noului Cod de Procedură Fiscală, băncile, cazinourile, notarii, avocaţii, agenţii imobiliari vor fi obligaţi să anunţe zilnic ANAF, după caz, lista persoanelor şi firmelor care deschid-închid conturi, operaţiunile în lei sau valută sau tranzacţii despre care “au luat cunoştinţă” cu ocazia derulării activităţii, de peste 5.000 euro.

Prin urmare, potrivit documentului, instituţiile de credit vor fi obligate să comunice zilnic organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deschid ori închid conturi, cu datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, lista persoanelor care închiriază casete de valori, dar şi operaţiunile în lei sau în valută a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacţia este efectuată prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

Totodată, va fi menţinută obligaţia băncilor ca, la cererea ANAF, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi, cu beneficiarii reali ai operaţiunilor bancare.

Guvernul asigură că ANAF este autorizat ca operator de date cu caracter personal, sens în care informaţiile deţinute şi care privesc persoanele fizice sau firmele sunt protejate, asigurându-se respectarea dispoziţiilor legale cu privirea la viaţa privată.

descărcare (1)

În Monitorul Oficial nr. 800 din 3 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 505/2014 emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor privind obligativitatea băncilor de a informa consumatorii asupra tutu­ror taxelor şi comisioanelor percepute la efectuarea unei tranzacţii prin bancomat, cu aplicabilitate din data de 3 martie, adică după patru luni.

Astfel Ordinul prevede ca pe ecranul video al terminalelor ATM să fie înscrise toate informațiile legate de costurile fiecărei operațiuni efectuate de: eliberare de numerar, transfer între conturi, plată facturi ș.a.

Pe de altă parte  Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR), din care fac parte BCR, BRD, Raiffeisen, UniCredit, Volksbank şi ING, a trimis autorităţii o notificare prin care susţinea că afişarea în sumă absolută a comisioanelor aferente retragerii în numerar de la bancomate ar presupune schimbarea întregului sistem, ceea ce ar duce la costuri mult prea mari pentru bănci.

În sprijinul celor solicitate, CPBR invoca faptul că afişarea comisioanelor în valoare absolută la bancomatele altor bănci decât cele emitente ar necesita schimbări inclusiv la nivelul sistemelor MasterCard şi Visa şi ar presupune ca orice bancă din sistem cu reţea ATM să poată vedea în timp real comisioanele tuturor celorlalte.

Rasdaq
Camera Deputaţilor a votat legea prin care majoritatea companiilor din piaţa secundară ies de sub umbrela Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Proiectul de lege depus de 27 de senatori şi deputaţi şi adoptat de camera decizională cu 228 de voturi pentru, 94 de abţineri şi trei voturi împotrivă, lasă la latitudinea emitenţilor prin decizii în Adunările Generale ale Acţionarilor dacă societăţile vor fi promovate pe piaţa reglementată, dacă vor trece într-un sistem alternativ de tranzacţionare (nereglementat) sau dacă pur şi simplu vor fi retrase de la tranzacţionare.

Principalul neajuns al unei clasificări a pieţei Rasdaq drept piaţă nereglementată şi transformarea acesteia în sistem alternativ de tranzacţionare reclamat de investitorii de portofoliu a fost acea de a-i lipsi de protecţia legii pieţei de capital pe acţionarii minoritari. Investitorii se tem că nu vor avea şansa unui exit echitabil care, cel puţin prin prisma legislaţiei anterioare, era facilitat de derularea unei oferte publice de preluare obligatorii.

gaze-naturale
Potrivit unui proiect al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, începând cu luna iulie, producătorii şi furnizorii de gaze vor fi obligaţi să tranzacţioneze “cantităţi minime” pe bursele specializate, precum Bursa Română de Mărfuri şi OPCOM.

Cantităţile de gaze naturale din producţia internă tranzacţionate pe pieţele centralizate nu pot fi mai mici de 20% din cantităţile de gaze naturale din producţia proprie destinate comercializării şi sunt destinate exclusiv pieţei concurenţiale de gaze naturale“, se arată în textul proiectului.

Până la sfârşitul anului în curs, ANRE va elabora metodologia în baza căreia vot fi efectuate astfel de tranzacţii pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2018.